توزیع نوشت‌افزار بین دانش آموزان منطقه درمیان توسط بانک کشاورزی خراسان جنوبی/ تصویری

توزیع نوشت افزار توسط بانک کشاورزی خراسان جنوبی بین دانش آموزان عشایری روستای محمدآباد طبس مسینای شهرستان درمیان صبح امروز انجام شد.