مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی:

تولید ۳۲۰۰تُن محصول گلخانه‌ای در خراسان جنوبی

رضایی گفت: از آغاز امسال تاکنون 3 هزار و ۲۰۰تُن محصولات گلخانه‌ای در خراسان جنوبی تولید شد.

به گزارشخاورستان، رضایی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، از تولید ۳ هزار و ۲۰۰تُن محصولات گلخانه‌ای در خراسان جنوبی، از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
وی ارزش محصولات تولید شده درتولید ۳۲۰۰ تن محصول گلخانه‌ای در خراسان جنوبی گلخانه‌های استان را ۱۹۲میلیارد ریال اعلام کرد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیشترین سطح زیرکشت محصولات گلخانه‌ای به گوجه فرنگی و خیار اختصاص دارد افزود: فلفل، بادمجان، و سبزیجات و خیارگلخانه‌ای از دیگر محصولات گلخانه‌ای تولید شده در استان هستند.
رضایی با بیان اینکه گوجه فرنگی تولید شده در گلخانه‌های استان به دلیل شرایط نور مناسب از طعم و رنگ مطلوبتری برخوردار است گفت: تولیدات گلخانه‌ای استان به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان ارسال می‌شود.
وی افزود: تولیدات گلخانه‌ای استان از تهران به روسیه و کشور‌های آسیای میانه ارسال می‌شود.
مدیرامور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در خراسان جنوبی ۷۹هکتار است که زمینه اشتغال ۷۰۰نفر را فراهم کرده است.
انتهای پیام/۷