مدیر کل ثبت احوال خراسان‌جنوبی خبر داد

ثبت ۱۸۵۵ فقره ازدواج در خراسان جنوبی

مهرآور گفت: در سه ماهه ابتدایی سال جاری یک‌هزار و ۸۵۵ فقره ازدواج در دفاتر اسناد رسمی ازدواج خراسان جنوبی ثبت شد.

علیرضا مهرآور مدیر کل ثبت احوال خراسان‌جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار خاورستان، گفت: در ۳ ماه ابتدایی سال جاری یک‌هزار و ۸۵۵ فقره ازدواج در خراسان‌جنوبی ثبت شده است که از این تعداد یک هزار و ۲۸۷ فقره در مناطق شهری و ۵۶۸ فقره ازدواج در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.
وی افزود: در این مدت بیشترین سن ازدواج مردان به ترتیب مربوط به سنین ۲۰-۲۴ سال، ۲۵-۲۹ سال و ۳۰تا۳۴ سال بوده که این رنج سنی در زنان به ترتیب ۱۵-۱۹ سال، ۲۰-۲۴ سال و ۲۵-۲۹ سال ثبت شده است.
مدیر کل ثبت احوال خراسان‌جنوبی میانگین سن ازدواج در استان را ۲۶.۸ سال عنوان کرد.
مهرآور گفت: بیشترین سن ازدواج مردان مربوط به شهرستان بیرجند با ۲۷.۵ سال و کمترین سن ازدواج مربوط به شهرستان سرایان ۲۵.۳ سال است.
وی افزود: بیشترین سن ازدواج زنان به شهرستان بیرجند با ۲۹ سال و کمترین نرخ سنی به شهرستان درمیان ۲۰.۷ سال اختصاص دارد.
انتهای پیام/ ۱۳۲