جدول پخش برنامه های شبکه خاوران- ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

جدول پخش برنامه های شبکه خاوران امروز شنبه (۲۲ مرداد) اعلام شد.

به گزارش خاورستان، جدول پخش برنامه های شبکه خاوران امروز شنبه (۲۲ مرداد) به شرح زیر اعلام شد؛

 

۰۰:۱۵  کارستان

۰۱:۰۳ یادگارها

۰۱:۳۰ فیلم تلویزیونی رویای سرزمین مادری

۰۳:۳۰ اروپا از بالا

۰۴:۲۶ اذان صبح به افق بیرجند

۰۴:۳۷ گلشن وحی-جزء ۱۳

۰۵:۴۰ سخنرانی آیت الله عبادی

۰۶:۰۸ دعای عهد

۰۷:۲۶ صدفرسخ

۰۷:۰۰ صبحانه-زنده

۰۸:۰۰ من نباید زنده باشم

۰۹:۰۰ مجموعه شرم-بازپخش

۰۹:۵۵ زندگی سلام-زنده

۱۱:۰۰ خبر استان

۱۱:۱۰ حدیث سرو

۱۱:۵۰ فرصت

۱۲:۳۸ اذان ظهر به افق بیرجند

۱۲:۵۳ تنسی تاکسیدو و چاملی

۱۳:۰۵ کنکور آسان است

۱۳:۱۵ ورزش خاوران-بازپخش

۱۴:۲۹ فیلم تلویزیونی رویای سرزمین مادری-بازپخش

۱۶:۰۰ خبر استان

۱۶:۲۰ کنکور آسان است

۱۶:۳۵ پرسمان

۱۷:۰۰ بلندای همت

۱۸:۰۰ زندگی سلام-بازپخش

۱۹:۰۵ شاهدان

۱۹:۳۹ اذان مغرب به افق بیرجند

۲۰:۰۰ خبر استان

۲۰:۳۰ کشمو

۲۱:۰۰ شب های زعفرونی-زنده

۲۲:۲۰ بازتاب

۲۳:۰۰ خبر استان

۲۳:۲۰ مجموعه شرم

 

 

پایان پیام/۳