جدول پخش برنامه های شبکه خاوران- ۲۹ مهر ۱۴۰۱

جدول پخش برنامه های شبکه خاوران امروز جمعه (۲۹ مهر) اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، جدول پخش برنامه های شبکه خاوران امروز جمعه (۲۹ مهر) به شرح زیر اعلام شد؛

۰۰:۲۵ دعای کمیل
۰۱:۳۰ سینمایی میلیونر زاغه نشین
۰۳:۲۰ سیزده پیشگام
۰۴:۲۱ اذان صبح به افق بیرجند
۰۴:۳۵ گلشن وحی – جزء ۲۱
۰۵:۳۶ سخنرانی
۰۶:۰۸ دعای ندبه
۰۶:۵۸ صدفرسخ
۰۷:۴۵ پویانمایی ویلوبیها
۰۹:۰۰ دیدار-زنده
۱۱:۱۸ اذان ظهر به افق بیرجند
۱۱:۲۸ چشم به راه
۱۲:۰۰ فرصت-بازپخش
۱۲:۴۸ کاف گاف
۱۳:۱۵ کافه جواب-بازپخش
۱۴:۲۷ سینمایی میلیونر زاغه نشین-بازپخش
۱۵:۵۳ آدرنالین
۱۶:۲۵ دشت آباد-بازپخش
۱۷:۱۱ اذان مغرب به افق بیرجند
۱۷:۲۵ بلندای همت
۱۸:۰۰ ناردونه
۱۹:۲۵ چکه
۲۰:۰۰ خبر استان
۲۰:۲۵ قنوت وصال
۲۱:۳۰ ورزش خاوران-زنده
۲۳:۲۰ سریال نون خ

انتهای پیام/۱۰