جدول پخش برنامه های شبکه خاوران- ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

جدول پخش برنامه های شبکه خاوران امروز پنج شنبه (۳۱ شهریور) اعلام شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، جدول پخش برنامه های شبکه خاوران امروز پنج شنبه (۳۱ شهریور) به شرح زیر اعلام شد؛

۰۰:۱۵ پرسمان-بازپخش
۰۱:۰۰ یادگارها
۰۱:۳۰ فیلم تلویزیونی فصل انارها
۰۲:۳۰ گدار تا گدار
۰۳:۰۵ در محاصره
۰۴:۰۰ اذان صبح به افق بیرجند
۰۴:۱۰ گلشن وحی-جزء ۲۲
۰۵:۱۱ سخنرانی حجت الاسلام میرباقری
۰۵:۳۹ دعای عهد
۰۵:۵۰ مهربانو
۰۶:۳۸ قرارگاه بی قرار
۰۷:۱۵ صدفرسخ
۰۸:۰۰ مراسم رژه نیروهای مسلح-زنده
۱۱:۰۰ خبر استان
۱۱:۲۶ اذان ظهر به افق بیرجند
۱۱:۴۰ حدیث سرو
۱۲:۴۵ پویانمایی پایگاه مرزی
۱۳:۰۰ کنکور آسان است-بازپخش
۱۳:۱۵ مسیر بهشت -بازپخش
۱۴:۵۹ فیلم تلویزیونی فصل انارها- بازپخش
۱۶:۰۰ خبر استان
۱۶:۲۰ کنکور آسان است-بازپخش
۱۶:۳۵ شهر به شهر
۱۷:۰۰ بلندای همت
۱۷:۴۸ اذان مغرب به افق بیرجند
۱۸:۰۵ مسابقه دیدنا-زنده
۱۸:۴۵ طلایه داران فتح-زنده
۲۰:۰۰ خبر استان
۲۰:۲۵ فرصت-بازپخش
۲۱:۰۰ مسیر بهشت -زنده
۲۲:۲۰ بازتاب-بازپخش
۲۳:۰۰ خبر استان
۲۳:۲۰ سریال نجلا

انتهایپیام/۱۰