جدول پخش برنامه های شبکه خاوران- ۷ تیر ۱۴۰۱

جدول پخش برنامه های شبکه خاوران امروز سه شنبه (۷ تیر) اعلام شد

به گزارش خبرنگار خاورستان، جدول پخش برنامه های شبکه خاوران امروز سه شنبه (۷ تیر) به شرح زیر اعلام شد؛

 

۰۰:۱۵ پرسمان – بازپخش

۰۰:۴۰ دلنوازان

۰۱:۱۰ گزیده شب های زعفرونی

۰۱:۳۰ سینمایی ماجرای نیمروز

۰۳:۴۷ اذان صبح به افق بیرجند

۰۴:۰۰ گلشن وحی جزء ۲۷

۰۵:۰۰ سخنرانی آیت ا… عبادی

۰۵:۳۰ دعای عهد

۰۵:۴۰ مستند استارت

۰۶:۲۰ مستند مهربانو

۰۶:۵۰ چکه

۰۷:۲۵ صدفرسخ

۰۸:۰۰ صبحانه – زنده

۰۹:۰۰ مجموعه بوتیمار – بازپخش

۱۰:۰۰ سیمای سلامت – زنده

۱۱:۰۰ خبر استان

۱۱:۱۰ کشمو

۱۱:۵۵ مستند بهشتی برای ملت

۱۲:۳۶ اذان ظهر به افق بیرجند

۱۲:۵۰ پویانمایی سناریوی تزویر

۱۳:۰۰ کنکور آسان است  

۱۳:۱۵ شب های زعفرونی – بازپخش

۱۴:۱۰ سینمایی ماجرای نیمروز

۱۶:۰۰ خبر استان

۱۶:۲۰ کنکور آسان است

۱۶:۳۵  پرسمان

۱۷:۰۰ مسابقه فرمانده

۱۸:۰۰ دشت آباد

۱۸:۳۰ مسابقه تلفنی دیدنا – زنده

۱۹:۱۰ من می تونم

۲۰:۰۰ خبر استان

۲۰:۰۶  اذان مغرب به افق بیرجند

۲۰:۰۸  ادامه خبر استان

۲۰:۲۸ اوج

۲۱:۰۰ شب های زعفرونی – زنده

۲۲:۲۰ بازتاب – بازپخش

۲۳:۰۰ خبر استان

۲۳:۲۰ مجموعه بوتیمار