مسوول صنعت، معدن وتجارت درميان خبرداد

جذب بيش از يك ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در حوزه قالی بافی در شهرستان درميان

مسوول صنعت، معدن وتجارت درميان از جذب مبلغ 1 ميليارد و 120 ميليون ريال تسهيلات قرض الحسنه مشاغل خانگی در سال 94 جهت قاليبافان خبر داد.

به گزارش خاورستان به نقل از روابط عمومي صنعت، معدن وتجارت شهرستان درميان، مهدی صادقی مسوول اداره صنعت، معدن و تجارت درمیان گفت: در سال ۹۴ در حوزه قالی بافی ۴۳ مجوز مشاغل خانگي برای قاليبافان شهرستان درميان صادر شد كه در همين راستا ۱ ميليارد و ۱۲۰ ميليون ريال تسهيلات بصورت قرض الحسنه جذب و به اين افراد پرداخت شده است.
وی افزود: از اين مبلغ ۶۲۰ ميليون ريال از محل تسهيلات مصوب كميته اشتغال شهرستان درمیان بوده است كه به هر بافنده مبلغ بيست ميليون ريال بصورت قرض الحسنه توسط بانك ملی پرداخت شده است.
مسوول اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان درمیان اظهار کرد: ۴۰۰ ميليون ريال از محل تسهيلات اداره بهزيستي شهرسـتان درميـان جـذب و بـه هـر بافنـده مبلـغ ۵۰ ميليون ريال پرداخت كه در همين راستا ۸ مجوز صادر شده است.
صادقی خاطرنشان کرد: همچنين ۱۰۰ ميليون ريال نيـز از محـل تسـهيلات صـندوق كارآفريني اميد شهرستان درمیان جذب و به قالي بافان پرداخت شده است.
وی يادآور شد: برای راه اندازی و ايجاد اشتغال در اين حوزه به سرمايه گذاری اندی نياز است چراکه تنها با مبلغ ۲۰ تا ۵۰ ميليون ريال می توان در اين حوزه شغل ايجاد كرد.
مسوول صنعت، معدن و تجارت درمیان اضافه کرد: در هر بخشی از جامعه چه در روستا، چه در شهر و چه در جامعه عشايري می توان فرش توليد كرد خصوصا در اين شرايط خشكسالی و بی آبی كه كشاورزی را بی رونق تر كرده است، توليد فرش بهترين جايگزين است و با توجه به ارزش افزوده بالا به تثبيت جمعيت در روستاها كمک میكند.
صادقی اظهار اميدواری کرد: در سال جاری نيز با تخصيص اعتبار از سوی كميته اشتغال شهرستان درمیان شاهد رونق صنعت فرش در این شهرستان باشيم.
وی افزايش تسهيلات تا سقف ۴۰ ميليون ريال را جهت هر مجوز در سال جاري خواستار شد.
مسوول صنعت، معدن و تجارت درمیان گفت: امیدواریم در سال جاری بتوانيم دروه های آموزشی به قالی بافی را برای بافندگان فرش شهری و روستایی و تابلوفرش نيز در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حفظ و ارتقای كيفيت فرش های توليدی، توانمندسازی بافندگان فرش دستباف در اين شهرستان برگزار كنيم.
انتهای پیام/ی/۴