جشن هنر انقلاب اسلامی به گزارش تصویر

جشن هنر انقلاب با رونمایی از 20 اثر هنرمندان حوزه هنری در سینما بهمن بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، جشن هنر انقلاب با رونمایی از ۲۰ اثر هنرمندان حوزه هنری در سینما بهمن بیرجند برگزار شد.