معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور خبر داد؛

جمع آوری ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک مردمی طی سال گذشته

آسوده گفت:مجموع کمک هایی که در سال گذشته جمع آوری شده در سه بخش نقد، کالا و خدمات ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۰ درصد این مبلغ از طریق شبکه های مردمی و مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، حبیب الله آسوده معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور بعد از ظهر امروز در نشست خبری، اظهار کرد: شبکه خیرین که با کمیته امداد همکاری دارد در چند قالب است.

وی افزود: در طرح اکرام در کشور یک میلیون و ۱۵۰ هزار حامی داریم که ۴۰۰ هزار فرزند یتیم و محسنین را حمایت می‌کنند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور بیان کرد: بخشی از کمک خیران در قالب صندوق های صدقات خانگی است که در این خصوص در کشور پنج میلیون صندوق صدقه در کشور در خانه ها و محل کارها است.

آسوده با بیان اینکه بخشی از خیر و احسان در قالب زکات است، عنوان کرد: در سال گذشته ۱۶۰۰ میلیارد تومان در این حوزه جمع آوری شده است.

وی اظهار کرد: در کشور ۹ هزار مراکز نیکوکاری داریم که در حوزه عمومی و تخصصی فعالیت دارند که ۶۰ هزار نفر عاملان این مراکز هستند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: مجموع کمک هایی که در سال گذشته جمع آوری شده در سه بخش نقد، کالا و خدمات ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۰ درصد این مبلغ از طریق شبکه های مردمی و مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است.

آسوده افزود: ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل جمع آوری زکات و ۲۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به حوزه اکرام است که مستقیم به حساب فرزندان واریز شده است.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد مراکز نیکوکاری تخصصی است، عنوان کرد: آمار ورودی به امداد طی سالهای اخیر به دلیل کرونا بیشتر شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور گفت: خراسان جنوبی به لحاظ منابع انسانی و نیکوکاری شرایط خوبی دارد و طی سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد تومان کمک در خراسان جنوبی جمع آوری شده است.

آسوده خاطرنشان کرد: سرانه جمع آوری کمک در خراسان جنوبی بالاتر از کشوری است؛ سرانه کمک ماهیانه در کشور ۷۰۰ هزار تومان و در خراسان جنوبی ۹۰۰ هزار تومان است.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته ۵۴ هزار نفر در کشور به اشتغال و خودکفایی رسیدند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور به واگذاری صندوق های صدقات به مراکز نیکوکاری اشاره کرد و گفت: هدف صیانت از صدقه‌، نظارت و هزینه کردن برای نیازمندان همان محله است.

آسوده در مورد پرداخت صدقه از طریق کدهای QR، اظهار کرد: دو میلیون و ۵۰۰ هزار کد QR طراحی شده و تا پایان سال گذشته ۳ میلیارد تومان کمک از این محل جمع آوری شده است.

وی در مورد شفافیت کمک های مردمی، خاطرنشان کرد: وجوهات مردمی از شهری به شهر دیگر منتقل نمیشود بلکه در هر شهر در بحث ازدواج، جهیزیه، تحصیل و … هزینه میشود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور بیان کرد: طی سال گذشته بیش از ۱۳۵ هزار وسایل گرمایشی و سرمایشی بین خانواده های تحت حمایت توزیع شده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۷۰ هزار سری جهیزیه، ۱۹ هزار واحد مسکونی، ۲۰ هزار بهسازی واحد عمرانی و سرویس بهداشتی تحویل شده است.

آسوده بیان کرد: ۷۰۰ هزار دانش آموز مورد حمایت امداد هستند.

انتهای پیام/۱۲۷