خبر ورزشی

جوان بیرجندی در اردوی ملی بسکتبال

خزاعی گفت:پوریا ایوبی جوان شایسته بیرجندی در اردوی تیم ملی جوانان بسکتبال ایران ۲۰۲۲ قهرمانی آسیا حضور دارد.

حسن خزاعی رئیس هیئت بسکتبال خراسان جنوبی به خبرنگار خاورستان گفت: پوریا ایوبی جوان شایسته بیرجندی در اردوی تیم ملی جوانان بسکتبال ایران ۲۰۲۲ قهرمانی آسیا حضور دارد.

به گفته وی اردوی انتخابی تیم ملی برای این جوان خوش تکنیک و موفق بسکتبال استان در روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت برگزار می شود.