‌نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس:

حاج قاسم مامن و پناهگاه مظلومان جهان بود

اسحاقی با اشاره به نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان ‌گفت: حاج قاسم سلیمانی را نباید فقط درابعاد امنیتی دید، زیرا شخصیتی بود که مامن و پناهگاه مظلومان جهان بود.

به گزارش خاورستان به نقل از تسنیم ،سلمان اسحاقی با تاکید بر اینکه صنعت هسته‌ای کشور ما با مذاکرات به رسمیت شناخته نشده است اظهار داشت: صنعت هسته‌ای کشور ما با اقتدار انقلاب اسلامی و خوش درخشیدن مرد میدان به رسمیت شناخته شده ‌و این توهم است که برخی تصور می‌کنند که ما با مذاکرات توانستیم صنعت هسته‌ای را در دنیا به رسمیت بشناسانیم.
وی با اشاره به اینکه درست است با افشای ‌فایل صوتی مردم بیشتر با افکار آقای ظریف آشنا شدند تا بدانند چه شخصی این مذاکرات را مدیریت کرده و به نتیجه نرسیده است بیان کرد: یکی از مواردی که باعث شد مذاکرات به نتیجه نرسد به دلیل افکار اشتباه و غلط ایشان در خصوص نقش میدان در کشور است. آقای ظریف در سخنان خود به نقش روسیه و عربستان اشاره می کنند برای مردم بسیار خوب است که به نقش پلید عربستان پی ببرند.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از طرف دیگر امام مرد میدان بود که نشان داد تحریم ها هیچ حاصلی ندارد گفت: این اقتدار زمانی که برای غرب ملموس، محسوس، باور و ایمان شد مجبور شدند پای میز مذاکره بنشینند و فناوری هسته ای ما را به رسمیت بشناسند.
وی با تاکید بر اینکه صنعت هسته ای کشور ما با مذاکرات به رسمیت شناخته نشده است اظهار داشت: صنعت هسته‌ای کشور ما با اقتدار انقلاب اسلامی و خوش درخشیدن مرد میدان به رسمیت شناخته شده ‌و این توهم است که برخی تصور می‌کنند که ما با مذاکرات توانستیم صنعت هسته‌ای را در دنیا به رسمیت بشناسانیم.
اسحاقی با اشاره به نقش سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در میدان توسعه و محور مقاومت خاطرنشان کرد: حاج قاسم سلیمانی را نباید فقط در ابعاد امنیتی دید، زیرا شخصیتی بود که مامن و پناهگاه مظلومان جهان بود.
وی با اشاره به اینکه هرکجا صدای مظلومی شنیده می شد حاج قاسم حاضر بود اظهار داشت: حاج قاسم تنها مرد میدان رزم نبود، بلکه مرد میدانی بود که صدای مظلوم به گوش می‌رسید و شخصیتی بود که ابتدا خود وارد میدان می شد.
انتهای پیام/۳