یادداشت وارده؛

حجاب ضامن حفظ ارزش های زندگی

حجاب یکی از زیباترین و باشکوه ترین جلوه های زن مسلمان ایرانی است که ریشه در آموزه های غنی اسلامی و ملیت ایرانی او دارد که امروز بیش از گذشته باید زن مسلمان ایرانی در حفظ این میراث ماندگار تلاش کند.

به گزارش خاورستان ، پریدخت اصالتی ، دکترای روانشناسی تربیتی در یادداشتی نوشت حجاب یکی از زیباترین و باشکوه ترین جلوه های زن مسلمان ایرانی است که ریشه در آموزه های غنی اسلامی و ملیت ایرانی او دارد ، چرا که از افتخارات ایرانیان است که زن ایرانی همیشه با شکوه ، اصیل، نجیب، مقتدر و پوشیده بوده و به جز در دوره ای حدفاصل حکومت رضا شاه پهلوی تا انقلاب اسلامی که به زور حجاب از سرش برداشتند در همیشه تاریخ عظمت و شوکت زنانگی خود را با پوشش زیبا نشان داده و اجازه نداده به جز از علم و درایت و آگاهی جلوه دیگری از او نمایش داده شود.

دختر عزیز ایرانی و مسلمان من؛ پوشش امری فطری و الهی است و میل به پوشش و نجابت ریشه در فطرت پاک و الهی تو دارد .

جذابیت تو به غنای درون تو وابسته است، به معرفت و آگاهی و دانایی تو و تو باید میراث دار زن با شکوه و اصیل ایرانی و مسلمان باشی که در اوج اقتدار و عظمت در طول تاریخ اجازه استفاده هیچ مردی را از جسمش در هیچ سطحی حتی نگاه نداده است .

تو می دانی, که زن هر چه پوشیده تر و جسمش غیر قابل دسترس تر باشد در نزد مردان با ارزش تر، با شکوه تر و با عظمت تر است .

دختر عزیز و با صلابت ایرانی مسلمان من؛اجازه نده جذابیت تو در ظاهرت خلاصه شود ،اجازه نده مردان جذب ظاهرت شوند که هیچ تضمینی به وفاداری و تعهدشان نیست ، مردانی که عاشق زیبایی بیرونت شدند به زودی جذب کسی دیگر با ظاهری زیبا تر از تو می شوند چون ملاک شان زیبایی بیرونی است نه درونی ، بگذار نجابت و شکوه تو ملاک انتخابشان باشد که هر روز تو با شکوه تر و غنی تر و مرد بر تو عاشق تر شود .

ای دختربا صلابت ایرانی!تو ذره ای از وجود خداوند مهربان هستی که در روح الهی تو زیبایی های فراوانی نهفته است ، استعدادها و ظرفیت های عظیمی که باید به دنبال کشف و شکوفایی آنها باشی که بتوانی عزتمند و با شکوه در جامعه تأثیر گذار باشی .

نگذار دشمنانی که در چهره حامی و دوست می نمایند حواس تو را به این مسایل کوچک و ظاهری پرت کنند و آن را مهمترین دغدغه تو جلوه دهند که از شکوه و عظمت روح الهی خود و از استعدادهای بزرگ علمی ، هنری ، ورزشی ، حرفه ای و…. خود غافل شوی.

نگذار به اسم آزادی تو را در اسارت عدم شناخت شکوه و عظمت خود ببرند و سرت را به موضوعات پیش پا افتاده گرم کنند.

دختر غیرتمند ایرانی و مسلمان من ؛اکنون همه دنیا به نظاره نشسته که ببیند تو قرار است خود را در یک مسأله داشتن یا نداشتن روسری فرو بکاهی یا با عظمت و شکوه به دنبال ارزشهای والای انسانی و اسلامی خود هستی ، به همه ثابت کن که تو جسم نیستی که دغدغه دیدهن شدن یا نشدن موی سرت را داشته باشی ، تو همه اندیشه ای ، همه آگاهی و علم ،فرزانگی و شکوهی.

اگر دین نداری لا اقل آزاده باش و نگذار صلابت و عظمت وجودی تو را در یک روسری خلاصه کنند، دستاویز و طعمه اهداف شوم دشمنان نشو ، اجازه نده از احساسات زیبای دخترانه ات سو استفاده کنند .اجازه نده با مهم جلوه دادن این موضوع و ربط بی ربط آن به آزادی ، در تو خشم و نفرت بوجود آورند و به تو آسیب روانی بزنند .

اجازه نده پا بر فرهیختگی و روح الهی تو گذارند و از تو طعمه برای صید اهداف شوم شأن درست کنند. غیرت و عظمت دختر ایرانی را به رخ همه بدخواهان بکش و بگذار جلوه های زیبایی از اقتدار و شکوه انسانی تو را ببینند و خار چشمشان باشی ، تو میراث دار زن با جلال ، جبروت و شوکت ایرانی و مسلمان هستی.

دختر عزیزم مقتدر و با صلابت بمان و میراث زیبای یک زن باشکوه ایرانی و مسلمان را حفظ کن و به رخ دنیا بکش و تلاش کن در عرصه های مختلف رقابت های علمی ، ورزشی و…بین المللی این شکوه و عظمت را به رخ بکشی و این باید دغدغه آزادی تو باشد آزادی تو در آزادی اندیشه ، آزادی عمل در عرصه های اجتماعی باشد .

تو در قامت زیبا و با شکوه یک زن مسلمان ایرانی میتوانی در تمام عرصه های علمی ، فرهنگی ، اجتماعی فعالیت موثر و سازنده داشته باشی و مرد غیرتمند ایرانی با افتخار در تو شکوه، عظمت و اقتدار ببیند .
با شکوه بمان ، اصیل ، نجیب و با صلابت دختر عزیز ایرانی مسلمان من.