حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی: بیانات ولی‌فقیه فصل‌الخطاب است و بعد از آن نباید جدال‌ها ادامه یابد

یادگار امام‌خمینی(ره) با اشاره به اینکه اطاعت از ولایت‌فقیه اطاعت از پیامبر است گفت: بیانات ولی‌فقیه فصل‌الخطاب است و بعد از آن نباید جدال‌ها ادامه یابد.

به گزارش خاورستان به نقل از شبکه مجازی آستان، حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى یادگار امام‌خمینی(ره) در جمع کارکنانان بهشت زهرا(س) با اشاره به روایتى از امام هادی که می‌فرمایند “تمام دین، بازگشتش به تقوا، ورع و خداترسی است، تقوای الهی را پیشه کنید و این همان دینی است که ما داریم و از دوستدارانمان میخواهیم که داشته باشند” یکی از مهمترین تفاوتهای انسان متدین و بی دین را بازگشت او به همین موضوع دانست و گفت: مهم این است که در مقام عمل متقى باشیم و نسبت به دستوران شریعت ملتزم باشیم.
حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى گفت: هنگامی که انسان متقی شد و تقوای الهی پیشه کرد به طور طبیعی اطمینان قلب نیز پیدا میکند و یکی از آثار تقوا و خداترسی این است که انسان اعتماد به نفس پیدا میکند ترس از کسی ندارد به دلیل اینکه میداند با کسی معامله میکند که فوق همه ی مخلوقات است.
وى ادامه داد: امام هادی میفرمایند : کسی که اطاعت خدا را میکند او نسبت به عصبانیت مخلوق ارزشی قائل نیست و اظهار میکند که من با خدا معامله کردم حال میخواهد مخلوق خوشحال شود یا ناراحت فرقی نمیکند، آنچیزی که مدنظر من است رضایت خالق است.
یادگار امام(ره) گفت: کسی که این نگاه را داشته باشد و بگوید من خدا را فقط مدنظر قرار میدهم، خداوند هم محبت او را در دل مخلوقین قرار می‌دهد.
حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى با اشاره به روایت دیگرى از امام هادى گفت: کسی که خدا را عصیان کند و نسبت به خداوند تقوا نداشته باشد شاید خیال کند که مثلا کاری بکنم مردم راضی میشوند در صورتی که دست تقدیر الهی است که اگر کسی خداوند را راضی نکند خدا او را از چشم مردم می اندازد و محبوبیت او را در چشم مردم پائین میاورد.
وی ادامه داد: شما اگر بخاطر رضایت مردم کاری را انجام دهید و به خدا بی توجه باشید این نقض غرض است و همان هدفی که داشتید نیز برآورده نمی‌شود.
یادگار امام(ره) با اشاره به زندگى امام خمینى گفت: امام راحل ببینید چه کرد؟ نه دستگاه تبلیغاتی داشت، نه جوان بود که قدرتی داشته باشد چراکه امام زمانی که حرکت خود را شروع کرد بالغ بر ۶۰ سال سن داشت، تازه انقلابش را شروع کرد تا قبل از آن مردم اقصی نقاط ایران کسی را به عنوان حاج آقا روح الله نمی شناختند.
وى افزود: برای امام چه اتفاقی می افتد که در برهه ی کوتاهی عشق به خمینی در تمام کشور شعله ور میشود؟ شما اگر در روستاهای دوردست می رفتید می دید انقلاب جریان دارد و عامل موفقیت انقلاب ما هم همین مساله ی عشق به امام بود و اینکه ما کورانهای مختلفی را توانستیم رد کنیم به خاطر عشق به اسلام و انقلاب و امام بود.
حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى عامل محبوبیت امام را تقواى الهى دانست و گفت: نکته این است که او فقط برای خدا قدم برداشت و خدا نیز محبت او را در دل مردم قرار داد.
یادگار امام(ره) گفت: ممکن است در یک برهه‌ای رغبتی نسبت به کسى وجود داشته باشد اما اگر انسان در پیش خود و خدای خود تقواى الهی را پیشه نکند و خداترسی نداشته باشد هم آخرتش را خراب کرده هم دنیایش را خراب کرده و به نتیجه نمیرسد.

وی با اشاره به فرمایش امام هادی که می فرمایند: کسی که نسبت به خدا پرهیزکاری و تقوا داشته باشد بداند مردم هم نسبت به او همان حالت را دارند و کسی که اطاعت خدا میکند باید بداند که مردم هم اطاعتش میکنند، گفت: چنانچه می بینیم اگر بزرگان دینی ما مورد اطاعت مردم قرار می گیرند به خاطر اطاعت از خدا بوده است، امام به صراحت در صحبتهایشان دارند که مردم اگر ببینند من هم به اشتباه میروم من را نیز کنار میگذارند. مردم با کسی عقد اخوت نبسته‌اند.
حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى ادامه داد: از نگاه ما اطاعت از عالم متقی در حقیقت اطاعت از پیامبر است و اینکه میگوئیم اطاعت از ولایت فقیه اطاعت از پیغمبر است یکی از معانی آن همین است که اطاعت ما از ولی فقیه اطاعت از شخص نیست بلکه از مکتب است، اطاعت از راه پیامبر است کسی که تقوا داشته باشد خداوند نیز دستور تشریعى و تکوینی داده و به این گونه تقدیر عالم را نوشته تا مردم از او پیروی کنندو کسی که از خداوند اطاعت کند مردم پیرو او خواهند بود.
فرزند مرحوم حاج سید احمد خمینی یکی از آثار خداترسی اطمینان انسان به خدا دانست و با اساره به روایت امام هادى که فرموده اند: اگر همه مردم به یک مسیر بروند، من مسیر فردی را میروم که او اطاعت خدا را کند، گفت: اگر همه ی مردم مسیر انحرافی را رفتند من نباید دنباله رو آنها باشم ومن باید مسیری را که خدا گفته بروم.
وى با اشاره به زندگى امام راحل که می فرمود اگر خمینی یکه و تنها بماند بازهم از این مسیر دست بر نمیدارد، گفت: بعضی اوقات ما فکر میکنیم امام همین شخصیتی است که به ایران وارد شد، چندهزار نفر آمدند و به او لبیک گفتند و سپس ده سال رهبری کرد و بعد با عظمت رفت و در همین مکان آرمید! اما واقعیت این است که امام دوره هایی را در زندگی گذراند مثل دوره ای که ایشان را از نجف بیرون کردند و معلوم نبود کجا ایشان را قبول می کنند و ایشان با همراهانشان آمدند و فقط همین قدر می‌دانستند که عراق دیگر تحمل ایشان را ندارد و اعلام کرده بودند شما یا باید سکوت کنی و یا اگر میخواهی برعلیه حکومت ایران حرف بزنی ما شما را تحمل نخواهیم کرد.
حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى ادامه داد: آن وقت امام می فرماید من اگر تک تک فرودگاهها را بروم و مرا بازگردانند بازهم میروم تا حرفم را بزنم.
وی با توجه به روایت امام هادی که فرمودند کسی که پروردگار خود را با دلیل پرستش کند و نسبت به پروردگار بینه ای را داشته باشد هرچه مصیبت و مشکل برای او به وجود بیاید سخت نیست ولو اینکه تکه تکه شود، گفت: کسی که با خدا معامله کرده باشد غمی ندارد مانند شهدای انقلاب که وقتی با خداوند معامله کردند مصائب دنیا برایشان ساده است چراکه مصائب دنیا در پیشگاه خالق ارزشی ندارد.
یادگار امام(ره) به درسى دیگر از امام هادى اشاره کرد و افزود: در مسائل اجتماعی هم درسی که از امام هادی میگریم بحث منع جدال و مراء است چراکه ایشان می فرمایند: جدال دوستی دیرین را فاسد میکند و پیمانهای محکم را از هم باز میکند و کمترین گناهی که در جدال وجود دارد این است که انسان به دنبال پیروزی است و این مغالبه مهمترین سبب دوری و جدایى هاست.
حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى سپس در تفسیر معناى جدال گفت: جدال یعنی انسان فقط به خاطر شکست دادن رقیبش حرفایی را بزند.
وى ادامه داد: وقتی جدال به وجود بیاید و ما فقط به دنبال ایرادها و دعوا برویم و شاخ و برگ بدهیم، جامعه پس رفت مى کند. جدال در بین سطوح حاکمیت مردم را نسبت به نظام بدبین و ناامید میکند. جدال دوستیها را از بین برده و تبدیل به دشمنی می کند.
حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى گفت: در نظام اسلامی نباید هیچ مجادله ای داشته باشیم یعنی دعوا بر سر قدرت و پیروزی و اختلافات دنباله دار در نظام جایى ندارد.

یادگار امام(ره) گفت: اینکه در جمهوری اسلامی بیانات حکیمانه ی ولی فقیه فصل الخطاب دعواها لحاظ میشود به این جهت است که این دعواها یک جایی تمام شود و به پایان برسد والا اگر ما همینطور دعواها را به خصوص در سطوح حاکمیتی ادامه دهیم ضربه ی مهمی را ما به نظام زدیم.

حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى با اشاره به فرق دقیق بین نقد و جدال گفت: جدال هدفش پیروز شدن بر خصم و طرف مقابل به هر قیمت است، اما نقد هدفش اصلاح است. کسی که نقد می‌کند هدفش این است که امور اصلاح شود. دلسوز است. حاضر است هزینه دهد اما نقد کند و اشتباهات را اصلاح کند، اما در جدال کسی که جدل میکند هدفش اصلاح نیست بلکه با هدف پیروزی بر خصم و منکوب کردن طرف مقابل است که حرف مى زند و نقد مى کند.
وى افزود: خیلی وقت‌ها دعواهایى که در سطوح حاکمیتی ما اتفاق می افتد بازگشتش به نقد نیست؛ بازگشتش به جدال است، یعنی ما وقتی به رقیب‌مان نگاه می‌کنیم منتظریم آتویی از او بگیریم تا او را منکوب کنیم و او را سیه رو و ساکت کنیم، شما هم وقتی به من نگاه کنید دنبال این نیستید که نواقص من را بگویید تا من اصلاح کنم، بلکه دنبال این هستید که من را مفتضح و بی‌آبرو کنید و از چشم مردم بیاندازید و تفاوت است بین نقد و جدال و اینکه امام هادی می‌فرمایند جدال دوستی‌های دیرینه را می‌پاشاند و پیمان‌های محکم را از هم باز می‌کند و سبب اختلاف و نزاع در جامعه می‌شود، اشاره به همین مطلب است.
حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى یکی از تفاوت‌های حکومت فاسد و جامعه مریض با حکومت سالم را در این دانست که در جامعه فاسد جدال در جامعه وجود دارد و در حکومت صالح نقد در جامعه وجود دارد.
یادگار امام(ره) ادامه داد: الحمدالله تا حد زیادی در میان مردم ما نقد وجود دارد و در شرایط مختلف که نگاه می‌کنیم مردم ایران نسبت به حاکمیت چشمان تیزبین دارند و بی‌تفاوت نیستند و این نعمت است.

وی گفت: اگر می‌بینید مردم انتقاد می‌کنند به دلیل این است که مردم حکومت را دوست دارند و نظام را از خودشان می‌دانند و جمهوری اسلامی را از خودشان می‌دانند، اما اگر حکومتی بود که هیچ ارزشی برایش قائل نبودند به همان اندازه که شرش به آنها نرسد کفایت می‌کردند.
“اینکه امروز در بین مردم ما این‌قدر حساسیت نسبت به نظام و مسئولان وجود دارد به خاطر این است که مردم ما چند صد هزار شهید بابت این نظام دادند خون دادند جان دادند این نظام را از خودشان می‌دانند جمهوری اسلامی را متعلق به خودشان می‌دانند و هنوز مردم ما ین تصور را دارند. مردم ما غیر از اینکه می‌گویند کشور ایران برای ماست نسبت به نظام جمهوری اسلامی نیز همین عقیده را دارند و می‌گویند این مسئولان چند روزی هستند سپس می‌روند، لذا نسبت به اصل نظام دغدغه داریم و آن را مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهیم و این نشان‌دهنده صلابت یک حکومت است.”

حجت‌الاسلام سیدعلى خمینى در ابتداى این دیدار خطاب به کارمندان سازمان بهشت زهرا(س) گفت: تلاش و خدمت شما به مردم بسیار ارزشمند است و رضایت مردم از مجموعه‌ بهشت زهرا به طور حتم حاکی از رضایت خداوند است، تفاوتی که شما با دیگر سازمان‌ها دارید این است که بقیه نیز به مردم خدمت می‌کنند، اما کارکنان بهشت زهرا در سخت‌ترین شرایط مردم باید به آنها خدمت کنند، به دلیل اینکه زمانی که حادثه‌ای در خانواده‌ای رخ می‌دهد، حالت اعتدالی خانواده از بین می‌رود و ناراحتی پدید می‌آید و خدمت کردن در این شرایط بسیار دشوار است.
یادگار امام(ره) گفت: طبق آمارهایی که وجود دارد میزان رضایت بسیار بالایی نسبت به مجموعه بهشت زهرا در بین مردم وجود دارد و این بسیار با اهمیت است و نشان‌دهنده این است که این مجموعه موفق است و ما نیز این موفقیت را تبریک عرض می‌کنیم، شما در پیشگاه خداوند محبوب هستید که در این شرایط سخت به مردم کمک می‌کنید.
وی ضمن قدردانی از زحمات توکلی مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر امام راحل(س) تصریح کرد: زحمات زیادی در این راه کشیده شده و تاثیرات خوبی نیز داشته است.
انتهای پیام/