کارشناس اقتصادی:

حذف ارز ترجیحی ضروری است/ رفع فقر مطلق با اجرای صحیح هدفمندی یارانه ها

حسینی گفت: حذف ارز ترجیحی یک کار ضروری است که همه نسبت به آن اتفاق نظر دارند، موافق هستند و اختلاف نظر بر سر شیوه اجرا است. 

سید مرتضی حسینی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار خاورستان، در مورد حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی ضروری بوده اما اطلاع رسانی در مورد آن و جراحی اقتصادی جزو الزامات است.

وی افزود: در ماجرای هدفمندی یارانه ها سال ۱۳۸۹ یعنی برداشتن یارانه انرژی و برخی کالاهای اساسی که اتفاق افتاد.اقناع سازی افکار عمومی قبل از اجرایی شدن آن انجام شد و این اطلاع رسانی و اقناع سازی باعث شد اتفاقاتی مانند اتفاقات سال ۹۸ رقم نخورد.

کارشناس اقتصادی عنوان کرد: دشمن با توجه به ابزار تحریم با رویکرد فشار اقتصادی به ملت ایران از هر بهانه ای برای ایجاد شایعات و فضا سازی استفاده میکند تا هر آنچه نادرست است را به مردم تلقین کند و مردم ناامید و ناراضی کند.

حسینی بیان کرد: حذف ارز ترجیحی یک کار ضروری است که همه نسبت به آن اتفاق نظر دارند و موافق هستند و اختلاف نظر بر سر شیوه و زمان اجرا است.

وی اظهار کرد: لازم است دولت طرح های پخته تری در این خصوص ارائه دهد.

کارشناس اقتصادی گفت: هدفمند کردن یارانه های پنهان از جمله یارانه کالاهای اساسی و انرژی مسئله مهمی است که مزایا و درآمد آن به جامعه هدف تعلق نمیگیرد.

حسینی تصریح کرد: اگر بتوانیم برنامه هدفمندی یارانه ها را درست انجام دهیم قطعا در کشور فقر مطلق نخواهیم داشت.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر در خصوص حذف ارز ترجیحی اقناع سازی صورت نگیرد مردم با اندک شایعه ای نگران میشوند.

وی تصریح کرد: لازم است رئیس جمهور، معاون اول و کارشناسان اقتصادی با انجام مصاحبه و حضور در میزگردهایی به اقناع سازی افکار عمومی و نتایج مثبتی که حذف ارز ترجیحی خواهد داشت بپردازند و این بحث تنها در حوزه نان نباشد بلکه به موضوع انرژی نیز توجه شود.

کارشناس اقتصادی گفت: جدای از بحث یارانه های پنهان، بحث هزینه های سنگین‌ در حوزه یارانه های انرژی است که به جامعه تعلق گرفته اما ملموس نیست چراکه این هزینه ها به مصرف تعلق میگیرد.

حسینی بیان کرد: به واسطه کم ارزش شدن پول ملی، بحث قاچاق و استفاده از یارانه های پنهان به شیوه های مختلف توجیه پیدا میکند.

وی با بیان اینکه اگر در نحوه توزیع یارانه های پنهان بازنگری انجام شود، در این صورت هر چند سال نگرانی و دغدغه قیمت نان و بنزین را نخواهیم داشت.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یارانه نقدی آفت و آسیب هایی دارد، افزود: یارانه اگر کالایی شود میتواند در ادامه اثربخشی بیشتری داشته باشد.

حسینی با بیان اینکه هنوز اصلاح نظام بانکی انجام نشده، اظهار کرد: باید جلوی روند بی ارزش شدن پول گرفته شود؛ بحث بی ارزش شدن پول در جهان مشهود است اما در کشور ما سرعت بیشتری دارد.

وی به طرح های اقتصادی برخی از کارشناسان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: در یکی از طرح های اقتصادی اشاره شده باید ۱۳ قلم کالای اساسی در یک حصار امن حمایتی قرار بگیرد و مردم در بحث تامین آن دچار استیصال نشوند.

کارشناس اقتصادی افزود: در پی حذف ارز ترجیحی باید شاهد اصلاح قیمت ها و حمایت از مردم بوده و مردم نیز باید به میزان نیاز مصرف کنند.

حسینی به ترویج تولید برخی کالاها اشاره کرد و گفت: واقعی سازی قیمت به رونق تولید و اشتغال زایی کمک میکند.

وی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی باید اتفاق بیفتد و زودتر اجرایی شود.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: مشکلات اقتصادی باید به صورت ریشه ای حل و طرح های صحیح اقتصادی به صورت کامل پیاده سازی و اجرا شود.

حسینی با بیان اینکه این دولت مردمی و برآمده از مردم است، عنوان کرد: تمام هم و غم دولت کار برای مردم و آسیب ندیدن آنها است.

وی خاطرنشان کرد: ان شاءالله با حمایت از مدل اقتصاد مردمی اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد و شاهد رونق و جهش اقتصادی در صورت اجرای صحیح خواهیم بود.

کارشناس اقتصادی گفت: بحث مدل اقتصادی باید همه جانبه اجرا شود و مختص به یک مورد نباشد.

انتهای پیام/۱۲۷