فجر سلیمانی/12

حضور مردم بیرجند در راهپیمایی ۲۲ بهمن/تصویری(۳)

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در بیرجند و دیگر نقاط استان خراسان جنوبی برگزار شد.