جشن ملی انتخابات/ 4

حضور مردم بیرجند در پای صندوق های رای گیری/ فیلم

نظر مردم بیرجند در خصوص حضورشان در صندوق های رای گیری را در این فیلم مشاهده می کنید.

گزارشگر: مجتبی فلاحی
تصویربردار: علیرضا علیزاده
تدوین: فاطمه خسروی