حضور پرشور مردم و شلوغی صف‌های رأی‌گیری در بیرجند/ فیلم

حضور پرشور مردم بیرجند در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا باعث شلوغی صف‌های رأی‌گیری شده است.