حضور گروه جهادی در محل نمایشگاه حرا تا حرم/ فیلم

روایتی از حضور گروه جهادی برای کمک به ساخت و ساز نمایشگاه حرا تا حرم.

به گزارش خبرنگار خاورستان، گروه جهادی برای کمک به ساخت و ساز و پیشرفت نمایشگاه حرا تا حرم در محل ناحیه مقاومت بسیج سپاه بیرجند حضور یافتند.
انتهای پیام/۱۲۸