رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان خبر داد

حضور ۵ غرفه از سرایان در چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی / نمایش هنرهای کهن

عرب از شرکت پنج غرفه از این شهرستان در چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، محمد عرب، رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی خراسان جنوبی بیان کرد: حضور صنعتگران و هنرمندان در این نمایشگاه باعث معرفی هرچه بیشتر هنرهای دستی این افراد می شود.
وی با بیان اینکه هنرمندان شهرستان سرایان تاکنون در نمایشگاه های زیادی حضور داشته اند، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون عواید خوبی از فروش صنایع دستی در نمایشگاه ها نصیب هنرمندان و صنعت گران شده است.
عرب از شرکت پنج غرفه صنایع دستی با حضور پنج صنعتگر از سرایان در چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی استان خبر داد و افزود: ایجاد ارتباط صنعت گران با دیگر هنرمندان و استفاده از تجارب آن ها یکی از نتایج مفید حضور در نمایشگاه است.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان بیان کرد: همچنین در اینگونه از نمایشگاه ها هنرهای کهن و دیرینه سرایان به مردم معرفی می شود.
وی اظهار کرد: صنعت گران در رشته های دوات گری، حوله بافی، سفال گری و دو سنگ تراشی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
انتهای پیام/ ۱۳۲/ ۵۹/