مدیر منطقه یک شهرداری بیرجند خبر داد

حفاظ گذاری کانال بلوارهای امام حسین (ع) و ابوذر غفاری مهرشهر

خانزاد گفت: کانال محدوده بلوار امام حسین (ع) و ابوذر غفاری مهرشهر بیرجند حفاظ گذاری شد.

به گزارش خاورستان، حسن خانزاد مدیر منطقه یک شهرداری بیرجند با اعلام این خبر که کانال محدوده بلوار امام حسین (ع) و ابوذر غفاری مهرشهر حفاظ گذاری شد، گفت: نرده گذاری کانال در بلوار امام حسین (ع) مهرشهر به طول ۷۵۰ متر و اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری بیرجند اجرا شده است.
وی افزود: این اقدام در بلوار ابوذر غفاری نیز به طول ۱۴۰۰ متر و از محل صرفه جویی اجرا شده که جهت این قسمت از نرده های سابق خیابان جمهوری استفاده شده است.
حسن خانزاد تصریح کرد: اجرای عملیات نرده گذاری کانال در بلوارهای امام حسین (ع) و ابوذر غفاری مهرشهر توسط واحد عمران منطقه یک انجام شده است.
انتهای پیام/ ۱۳۲