خاطره شمخانی از جلسه چالش برانگیزش با رئیس جمهور فراری افغانستان

دبیر شورای عالی امنیت کشورمان با اشاره به تحولات افغانستان در توئیتی نسبت به وقایع این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خاورستان، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحولات افغانستان در توئیتی نوشت: دیماه ۹۷ در سفر به کابل جلسه پرچالشی با رییس جمهور افغانستان داشتم. سخنان سوزناک امروز وزیر دفاع این کشور ترجمان آثار اشغال ۲۰ ساله افغانستان توسط آمریکا و عمق نفوذ و تاثیرگذاری واشنگتن در دولت این کشور بود. همچون ۴۰ سال گذشته پشتیبان مردم افغانستان و خواست و اراده آنها هستیم.
منبع: راه دانا
انتهای پیام/۷