خبرسازی‌ها درباره ستاد سید ابراهیم رئیسی فاقد اعتبار است

سخنگوی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی گفت:خبرسازی‌ها درباره ستاد سید ابراهیم رئیسی فاقد اعتبار است

به گزارش خاورستان،مهدی دوستی سخنگوی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی در اولین اظهار نظر خود ‍‍‍‍‍‍‍پس از انتصاب به این سمت، برخی خبرسازی ها در روزهای اخبر درباره برخی انتصابات در ستاد سید ابراهیم رئیسی را فاقد اعتبار دانست و گفت: آنچنان که آیت الله رئیسی در روز ثبت نام مطرح کردند، ایشان در ایام انتخابات برنامه ای برای تاسیس ستاد انتخاباتی نداشته و بر همین اساس اخبار مربوط به انتصابات در ستادهای ایشان فاقد اعتبار است.
دوستی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی در روزهای گذشته، تاکید کرد: در روزهای اخیر، با دستور آیت الله رئیسی، برای ایجاد هماهنگی نسبی در بین ستادهای خودجوش شکل گرفته در سطح کشور، این شورا مسئول ایجاد هماهنگی و ساماندهی کلی بین این ستادها گردیده است و به همین منظور در تهران و نیز استانها «شورای هماهنگی» با عضویت مسئولین هرکدام از ستادهای مردمی تشکیل گردیده است.
وی گفت: ستادهای وابسته به هرکدام از نامزدهای محترم ریاست جمهوری که به نحوی اعلام انصراف نموده و هم اکنون به حمایت از آقای رئیسی اقدام کرده اند، نیز عضو «شوراهای هماهنگی» در تهران و استانها می باشند.
دوستی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر برخی انتصابات در ستاد آیت الله رئیسی در روزهای اخیر تصریح کرد: از آنجا که ستاد واحدی برای حمایت از آیت الله رئیسی شکل نگرفته است، در موضوع ساماندهی اقشار حامی ایشان نیز، مدل شورای هماهنگی هر قشر تکرار شده و اساسا برای هیچ کمیته ای مسئول خاص از جانب آیت الله رئیسی تعیین نشده و آنچه در رسانه ها منتشر شده، فاقد واقعیت است. با این حال کلیه ستادهای خودجوش مردمی، مکلف گردیده اند باتوجه به سیاستهای اعلامی آقای رئیسی ضمن استقبال از ابراز لطف و حمایت گسترده اقشار مختلف با گرایشهای مختلف سیاسی در سراسر کشور برای تحقق مشارکت حداکثری، زمینه فعالیت ایشان را فراهم نمایند.
انتهای پیام /۳