خسروی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان شد

محمد حسین خسروی به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی انتخاب شد.

به گزارش خاورستان صبح امروز با استقبال رسمی حسن عزیزی مدیرکل و معاونین اداره کل ورزش و جوانان استان در فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند، دکتر شکوه فر معاون حقوقی، مجلس و امور استان های وزارت ورزش و جوانان وارد خراسان جنوبی شد.
با حضور دکتر شکوه فر در این سفر از چند طرح و پروژه ورزشی بازدید و همچنین حسن عزیزی مدیرکل ورزش و جوانان تکریم و تودیع، و محمد حسین خسروی به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی و منصوب خواهد شد.
در این سفر خسرو قمری مدیرکل امور استان ها نیز دکتر شکوه فر را همراهی می کند.
حسن عزیزی به عنوان هفتمین مدیر کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی از مرداد ماه سال ۹۷ این مسئولیت را بر عهده داشت.