معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره):

درآمد بیش از ۲۲ میلیارد تومان در سال گذشته/ راه اندازی سیستم آنی پرداخت نیکوکاری در استان

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) از راه اندازی سیستم آنی پرداخت نیکوکاری در استان خبرداد و گفت: مردم از طریق این سیستم می تواند از گوشی همراه مبالغ نیکوکاری خود را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، سید رضا حسینی معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی روز گذشته از پایگاه خبری تحلیل خاورستان بازدید کرد.
حسینی طی این بازدید، اقدامات سال گذشته و پیش روی این معاونت در سال جاری را تشریح کرد.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی اظهارکرد: در سال ۹۵ معاونت مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی برنامه هایی را در راستای تقویت مراکز نیکوکاری و واگذاری امور به مردم مشخص کرده است.
وی افزود: از سال ۸۶ طی دیداری با شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) توسعه اداری متوقف شد و توسعه مردمی در دستور کاری قرار گرفت.
تعداد مراکز نیکوکاری امسال به ۳۹ می رسد
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با تاکید بر این‌که از سال ۹۲ در راستای تحقق توسعه مردمی، مراکز نیکوکاری با محوریت مساجد در استان ایجاد شد، گفت: تاکنون ۲۳ مرکز نیکوکاری در استان تشکیل شده است.
حسینی با اشاره به اینکه با توجه به هدف گذاری صورت گرفته قرار است تا پایان سال ۹۵، تعداد مراکز نیکوکاری به ۳۹ مرکز افزایش یابد، تصریح کرد: پیش بینی شده است به ازای هر ۱۸ هزار نفر ۲۳ مرکز راه اندازی شود.
وی با بیان اینکه هدف ما این است که خدمت رسانی به نیازمندان به واحد، حوزه و کوچه گسترش یابد، گفت: طی این هدف در هر کوچه یک امداد یار خواهر یا برادر فعالیت خواهند کرد و تمام فعالیت ها در دو محور توسعه مشارکت های مردمی و شناسایی و جذب نیازمندان از طریق شبکه انجام خواهد شد.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی یادآورشد: هیات عاملی در مراکز نیکوکاری با محوریت مسجد تعریف کرده که از معتمدین، روحانیون مساجد، پایگاه بسیج و نهادهایی که در مسجد تاثیرگذار هستند در این مرکز فعالیت کنند.
حسینی با بیان اینکه در مراکز نیکوکاری، نمایندگان مردم در شناسایی نیازمندان واقعی حضور دارند، افزود: برای جمع آوری، کمک و هزینه آنها یک نفر از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) حضور داشته و این کمک ها در همین مراکز هزینه شده و به کمیته امداد منتقل نمی شود.
وی تعامل با موسسات خیریه را یکی از اقدامات سال ۹۵ عنوان کرد و یادآورشد: بخشی از خدمات این اداره کل به نیازمندان از طریق موسسات انجام می شود.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی ادامه داد: با تعداد عظیم خیریه، موسسات و دستگاه اجرایی تفاهم نامه برای هزینه کرد کمک های مردمی و وجوهات شرعی داریم تا با هم افزایی، خدمت با ارزش ارائه بدهیم.
حسینی اظهارکرد: در حال حاضر با ۳۴۰ مسجد و ۱۰۳ دستگاه اجرایی و موسسه خیریه در استان و خارج از استان تفاهم نامه داریم.
وی اولویت نیاز را سنت حسنه انفاق بیان کرد و گفت: هدف ما این است که انفاق به دست نیازمندان واقعی با اولویت برسد.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با بیان اینکه خدمات ما جمع آوری توسعه مشارکت‌های مردمی براساس نیاز مددجویان است، خاطرنشان کرد: هفت گروه متناسب با نیازمددجویان در زمینه معیشت، اشتغال، فرهنگی، ازدواج، مسکن و یک گروه اجرایی نیکوکاران امداد یاردر قلب این گروه ها تعریف می شوند.
حسینی افزود: در این راستا به نحوی سازمان دهی می شود که نیکوکاران و حامیان برای کمک به نیازمندان وارد شوند و نیروهای افتخاری تحت عنوان امدادیار فعالیت می کنند.
سازماندهی بیش از چهار هزار امدادیار در استان
وی خاطرنشان کرد: تاکنون چهار هزار و۴۵۵ امدادیار را سازماندهی کرده و برای هر طرح مان حامی پیدا می‌کنیم.
۵۱ طرح برای کمک به نیازمندان
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ۵۱ طرح این اداره کل برای کمک به نیازمندان وجود دارد، گفت: برای هرکدام از این طرح ها زمینه مشارکت مردم را در استان و کشور فراهم می کنیم.
وجود بیش از ۲۲ هزار حامی در استان
حسینی بیان کرد: ۲۲ هزار و ۳۸۹ حامی تاکنون در کل این طرح ها جذب کردیم که سازماندهی شده هستند و به صورت مستمر و سالیانه به ما کمک می‌کنند.
درآمد بیش از ۲۲ میلیارد تومان در سال گذشته
وی اظهارکرد: در سال ۱۳۹۴، ۲۲ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان درآمد داشتیم که ۱۲۰ درصد بیشتر از برنامه پیش بینی شده محقق شد.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی افزود: از مجموع ۲۲ میلیارد تومان درآمد سال ۱۳۹۴، شهرستان‌های بیرجند با ۲۴ درصد، طبس با ۱۴ درصد، سربیشه با ۱۱ درصد بیشترین درآمدها را داشته اند.
حسینی با بیان اینکه میانگین مشارکت هر نفر در خراسان جنوبی در کمک به نیازمندان ۳۰ هزار تومان است که در کشور این میزان ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وجود بیش از ۱۵۳ هزار مشترک در استان
وی با اشاره به اینکه تعداد ۱۵۳ هزار و ۹۴۹ مشترک داریم، افزود: از این تعداد ۱۲۹ هزار و ۹۲۵ مشترک مربوط به صدقات ما هستند که ۱۲۳ هزار و ۵۲۴ صندوق کوچک، ۲ هزار و ۸۳ صندوق متوسط و ۴ هزار و ۲۷۸ صندوق بزرگ را شامل می شوند.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی بیان کرد: مصارف صدقات مطابق موازین شرعی در سرفصل‌های تعمیر و بهسازی مسکن، اجاره مسکن، ازدواج، اشتغال، فرهنگی، آموزش، درمان نیازمندان، وام نیازمندان و درراه ماندگان هزینه می شود.
ریالی از درآمدهای کمیته امداد صرف حقوق و هزینه اجرایی نمی شود
حسینی با تاکید بر اینکه ریالی از این درآمدها، برای حقوق مستمری بگیران و پرسنل و هزینه های اجرایی هزینه نمی‌شود، گفت: اعتبارات اختصاص یافته در این حوزه ها از منابع دولتی تامین می شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه در شبکه های اجتماعی هجمه هایی علیه نهادهای کارآمد نظام هدفمند تبادل شده و نا آگاهانه منتقل و باز ارسال می شود که این ها به دور از واقعیت و انصاف است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با بیان اینکه در استان ۲۲ هزار و ۳۸۹ حامی داریم، افزود: از این تعداد ۱۸ هزارو ۲۱۸ نفر از طرح اکرام ایتام، سه هزار و ۷۶۰ نفر از طرح محسنین و ۴۱۱ نفر از سایر سرفصل ها حمایت می کنند.
حسینی گفت: دو هزار و ۳۳۲ یتیم زیر ۱۸ سال تحت حمایت داریم.
حدود دو میلیارد تومان زکات استان در سال گذشته
وی با بیان اینکه کل زکاتی که در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴، یک میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان بوده است، افزود: از این میزان، یک میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان زکات مال و ۶۵۶ میلیون تومان زکات مستحبی است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی اضافه کرد:۷۲ پروژه عمرانی با مشارکت زکات اجرا شده که ۲۹ مرمتی و ۴۳ احدثی بوده است.
حسینی با اشاره به اینکه چهار هزار و ۵۰۰ اصله نهال در قالب طرح شجره طیبه که محصولاتشان به نیازمندان برسد پلاک کوبی شده است، گفت: ۴۶۱ نفر عامل زکات با ما همکاری می کنند.
در آمد حدود دو میلیاردی در مراکز نیکوکاری
وی اظهارکرد: ۲۳ مرکز نیکوکاری استان، یک میلیارد و ۷۵۲ میلیون تومان سال گذشته درآمد داشتند و طرح های ویژه ای از قبیل حضور پزشکان، معلمان و اساتید، برنامه های احکام، فرهنگی و توزیع جهیزیه در این مراکز داشتیم.
وی بیان کرد: شماره حساب ۰۱۰۲۱۰۲۸۹۱۰۰۵ نزد بانک صادرات مرکزی بیرجند به صورت متمرکز در استان جهت واریز کمک های نقدی متقاضیان و خیران است.
راه اندازی سیستم آنی پرداخت الکترونیک در استان
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی از راه اندازی سیستم آنی پرداخت نیکوکاری از سال جاری در استان خبرداد و خاطرنشان کرد: در این راستا از طریق دستگاه های خود پرداز، پورتال های مختلف و سایت ها اقدام به پرداخت ها و دریافت های نیکوکاری کرده است.
حسینی پرداخت از طریق سیم کارت های همراه اول و ایرانسل را از دیگر روش های پرداخت سیستم آنی کمیته امداد امام خمینی (ره) دانست و اظهارکرد: متقاضیان برای پرداخت آنی از طریق تلفن همراه می‌توانند کد مربوطه را در هر شهر از استان خراسان‌جنوبی وارد کنند:
درمیان *۸۸۷۷*۰۵۶۱#
بیرجند *۸۸۷۷* ۰۵۶۲#
بشرویه *۸۸۷۷*۰۵۶۳#
خوسف *۸۸۷۷*۰۵۶۴#
سربیشه *۸۸۷۷*۰۵۶۵#
فردوس *۸۸۷۷*۰۵۶۶#
نهبندان *۸۸۷۷*۰۵۶۷#
قاین *۸۸۷۷*۰۵۶۸#
زیرکوه *۸۸۷۷*۰۵۶۹#
سرایان *۸۸۷۷*۰۵۶۱۰#
طبس *۸۸۷۷*۰۶۵۱۱#
وی هدف از این طرح را جلوگیری از استهلاک پول ملی، کاهش هزینه ها، کاهش تعداد نیروی استان، تسریع در دریافت و رساندن به دست نیازمندان واقعی دانست و گفت: در این زمینه رسانه ها فرهنگ سازی کنند.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با بیان اینکه سیستم آنی پرداخت نیکوکاری که اکنون به صورت استانی و شهرستانی فعال است، گفت: این سیستم در آینده به صورت محله ای فعال خواهد شد.
حسینی کمیته امداد امام خمینی (ره) را یکی از دستگاه هایی پیشگام در تحقق اقتصادمقاومتی دانست و گفت: برنامه های این اداره کل تاکنون با برنامه های جهادی بوده است و تلاش شده با کمترین هزینه بیشتری خدمت به جامعه هدف دهد.
وی بیان کرد: تمام اعتباراتی که مربوط به مشارکت های مردمی کمیته امداد است تا تاریخ ۲۸ اسفندماه به صورت نقد و کالا به دست نیازمندان رسیده است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی با بیان اینکه طرح کمک میهانان نوروزی و گروه‌های جهادی امسال در استان اجرا شد، گفت: این طرح از سال ۱۳۸۹ در خراسان‌جنوبی اجرا می‌شود.
رشد ۷۷ درصدی طی طرح کمک مهمانان نوروزی
حسینی افزود: ۱۴۴ میلیون تومان طی این طرح در نوروز جمع‌آوری کمک داشتیم که نسبت به مشابه سال گذشته که ۸۵ میلیون تومان بوده است رشد ۷۷ درصدی داشته است.
وی بیان کرد: ۱۰۷ میلیون تومان طی فعالیت گروه‌های جهادی و ۱۳ میلیون تومان نقدی و کالا در این ایام کمک شده است.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان‌جنوبی اظهارکرد: در ایام نوروز، ۲۰ پایگاه جمع آوری کمک و دفاتر ادارات در ایام نوروز برای جمع آوری کمک های مردم کشیک بودند.
انتهای پیام/ ۵