گزارش/

درخواست دولت روحانی برای برخورد قاطع با هتاکان به خودش؛ پاک کردن صورت مسئله یا حل مسئله؟!

به نظر می رسد ضمن ضرورت اعمال قانون برای شعاردهندگان علیه رئیس جمهور، در شش ماه پایانی دولت بهترین امر به معروف برای جلوگیری از تکرار چنین صحنه های ناشایست، توجهی عملی به معیشت و نیازهای مردم است.

به گزارش خاورستان، یکی از راهکارهای مهم برای کاهش یک جرم از بین بردن زمینه وقوع آن جرم یا تخلف است. مثلا جریمه رانندگان به جرم عبور از چراغ قرمز ممکن است اجرای قانون باشد اما بهترین راه برای ریشه کنی جرم احداث یک تقلطع غیر همسطح و ایجاد فضایی است که اساسا وقوع تخلف در آن بی معنا باشد.
در ماجرای اتفاق ناپسند و غیرقابل دفاع شعار عده ای معدود علیه رئیس جمهور در یک شهرستان، دولت خواستار برخورد قاطع با شعار دهندگان شده است. این در حالی است باید پرسید با برخورد قاطع علیه این افراد پاک کردن صورت مسئله است یا حل مسئله؟
بددهانی مقامات دولتی با مردم از رئیس جمهور تا وزرا با جملاتی مانند بی عقل و بی سواد و بی شعور و… در کنار سومدیریت غیر قابل توجیه دولت در زمینه معیشت مردم حتی در اموری مانند قیمت خیار و موز و تخم مرغ بعضا ممکن است باعث بروز احساسات نادرستی از این دست شود و در شرایطی که مردم برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب به خیابان آمده اند به مسئولی نیز انتقاد داشته باشند و با شنیدن جمله ای از رئیس جمهور که می گوید “به خاطر عمل به وعده هایمان سرافراز هستیم” تحریک به واکنش شوند.
به نظر می رسد ضمن ضرورت اعمال قانون برای شعاردهندگان علیه رئیس جمهور، در شش ماه پایانی دولت بهترین امر به معروف برای جلوگیری از تکرار چنین صحنه های ناشایست، توجهی عملی به معیشت و نیازهای مردم است. نه اینکه در روز ملی این کشور در شرایطی که مردم با تمام گلایه از سوء مدیریت دولت در خیابانها جشن انقلاب را برگزار کرده اند، رئیس جمهور با دکور مصنوعی در کاخ ریاست جمهوری برای مردم از وعده های عمل شده ای بگوید که مردم خلاف آن را احساس می کنند.
انتهای پیام/۴
دانا