در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد: گزارش نرخ بالاي ابتلا به فقر در خراسان جنوبي

25 درصد خانواده هاي فقير در 4 استان کشور زندگي مي کنند که يکي از اين استان ها خراسان جنوبي است.

به گزارش خاورستان به نقل از روزنامه خراسان جنوبی؛ در جلسه کميسيون راهبردي چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام آخرين آمارها از نرخ ابتلا به فقر، نابرابري و رفاه در ايران ارائه شد.دکتر«فرهاد نيلي» در اين جلسه با تشريح توزيع استاني جمعيت فقير، با اشاره به مورد استان خراسان قبل و بعد از تقسيم بندي گفت: استان خراسان قبل از تقسيم شاخص فقر بالايي داشت اما بعد از تقسيم به سه استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، شاخص فقر در خراسان رضوي کاهش چشمگيري يافت.
نرخ ابتلا به فقر در استان خراسان که در طول دوره مورد بررسي همواره يکي از ۵ استان فقير کشور بوده است، طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ به ترتيب ۴۰٫۹، ۴۰٫۱ و ۳۸٫۴ درصد بوده است. اما پس از تقسيم اين استان به خراسان رضوي، شمالي و جنوبي، اين نرخ در استان هاي خراسان شمالي و جنوبي به بالاي ۴۰ درصد مي رسد که نشان از درجه بالاي ناهمگني رفاهي در استان خراسان سابق دارد.
اين اقتصاددان در بيان بخشي از نتايج يک پژوهش، شاخص رفاه در استان تهران را به نحو چشم گيري از شاخص رفاه کل کشور بالاتر دانست هرچند از سوي ديگر انحراف معيار رفاه نيز در اين استان از متوسط کشور بزرگ تر است. بنابراين تهران به عنوان مرفه ترين استان از بيشترين شکاف رفاهي نيز برخوردار است.
در مقابل، شاخص رفاه در استان هاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، لرستان، خراسان شمالي و خراسان جنوبي نسبت به بقيه استان ها پايين تر است.
نيلي گفت: در واقع شايد بتوان گفت بهره مندترين افراد و کم بهره مندترين افراد در تهران ساکنند. خانوار هاي شهري ساکن در استان تهران، داراي سرپرست مرد شاغل و با سواد نسبت به بقيه خانوار ها از رفاه بيشتري برخوردارند. از دست رفتن هر يک از صفات مورد اشاره، رفاه خانوار را به ميزان قابل ملاحظه اي کاهش مي دهد.