خبر مهم مالیاتی برای دارندگان کارت خوان

دستگاه های کارتخوان بانکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند،غیرفعال خواهند شد

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت:تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

جعفر احسانی مهر مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی  در گفتگو با خبرنگار خاورستان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک مرکزی جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و تسهیل در انجام فرآیندهای مالیاتی ثبت نام و اتصال دستگاه های کارت خوان و درگاه های اینترنتی، ضمن اخذ اطلاعات کلیه ابزار پرداخت ها (دستگاهای POS و درگاه های اینترنتی) از بانک مرکزی، امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات را از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک فراهم کرده است.
وی با تاکید بر این که همه دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد افزود: بر این اساس، ضرورت دارد مؤدیان مالیاتی در اسرع وقت با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.my.tax.gov.ir، بخش پایانه های فروش، اطلاعات مربوطه را مشاهده نموده و نسبت به الصاق دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود به پرونده های موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست غیر فعال سازی دستگاه های مطروحه اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی با اشاره به این که یکی از اهداف مهم سامان امور مالیاتی کشور افزایش شفاف سازی فضای اقتصادی و جلوگیری از سوء استفاده از بسترهای پرداخت الکترونیک است از شهروندان خواست:از ارائه دستگاه کارتخوان به غیر به هر نحو و یا استفاده از دستگاه مربوط به سایرین خودداری کنند.

انتهای پیام /۳