دعوت رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه بیرجند از مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات + فیلم

براتی رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه بیرجند از مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات دعوت کرد