دومین مرحله رزمایش راهیان بیت المقدس زیرکوه عصر امروز برگزار شد

دومین مرحله از رزمایش بزرگ راهیان بیت المقدس گردانهای بیت المقدس شهرستان زیرکوه عصر امروز آغاز شد.

به گزارش خاورستان، در این مرحله نیروهای گردانهای بیت المقدس زیرکوه ضمن شرکت در رژه خودرویی در سطح شهر با حضور در محل اصلی رزمایش به اجرای تمرین تاکتیکی صامت پرداختند و برنامه های عملیاتی فردا را زیر نظر فرماندهان خود مرور کردند.

در این مرحله از رزمایش بسیجیان گردان بیت المقدس بخش زهان با حضور در ارتفاعات بشیران و اجرای عملیات صامت خود را برای اجرای رزمایش آماده کردند.