همراه با کاروان زیر سایه خورشید/ 15

دیدار خدام رضوی با مددجویان مرکز توانبخشی نوای مهر سرایان/ تصویری

کاروان زیر سایه خورشید در مرکز توانبخشی نوای مهر سرایان حضور پیدا کردند؛ مددجویان این مرکز آرزوهای خود را روی بادکنک نوشتند و به خدام رضوی اهدا و به کرم امام رضا (ع) میهمان خوان با برکت آقا شدند.