دیدار ظریف و ترامپ در تهران/ فیلم

دیدار ظریف و ترامپ در تهران، امید در هوای پاییزی را مشاهده می‌کنید.