دیدار مخترعین و جمعی از نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان خراسان جنوبی با امام جمعه بیرجند/تصویری

جمعی از مخترعین و جمعی از نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان خراسان جنوبی با آیت الله سید علیرضا عبادی دیدار کردند.