دیدار نخبگان خراسان جنوبی با معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد انتخابات کشور / تصویری

روز گدشته جلسه معتمدین و نخبگان استان خراسان‌جنوبی با حضور جمال عرف معاون سیاسی وزیرکشور و رئیس ستاد انتخابات کشور و معتمدیان استاندار خراسان جنوبی برگزار شد.

عکاس: هادی لطفی