رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی عنوان کرد:

ذخایر محتوایی دفاع مقدس از اقدامات و تولیدات بیشتر است

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی با بیان اینکه ذخایر محتوایی دفاع مقدس از اقدامات و تولیدات بیشتر است،گفت:باید از تولید آثار و فعالیت های حوزه دفاع مقدس بیشتر از این حمایت شود.

به گزارش خبرنگار خاورستان،رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی اظهار کرد: ذخایر معنوی که در حوزه محتواهای دفاع مقدس وجود دارد از اقدامات و تولیدات در این بخش بیشتر است و این عملکرد به برنامه ریزی دولت ها بر می گردد باید از تولید اثر و فعالیت در حوزه دفاع مقدس بیشتر از این حمایت می شد تا حجم آثار دفاع مقدس بیشتر باشد با این وجود برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی دفاع مقدس به دلیل ارتباط با حوزه و گنجینه متعالی ایثار و شهادت ارزشمند است.
« کریمیان» در ضرورت پرداختن به دفاع مقدس توضیح داد: هر کشور که مقید به تاریخ خود نباشد در عمل داشته های خود را از دست می دهد چنان چه تاریخ خود را به نسل جدید منتقل نکنیم جامعه را از دست می دهیم. به فرموده مقام معظم رهبری، یاد شهدا و پاسداشت ایثار و شهادت باعث پویایی و سرزندگی جامعه می شود و عنصری از امید وآگاهی برای ایجاد تمدن اسلامی موفق است.
وی گفت: جامعه ای که ارزش های متعالی داشته و آن ها را یادآوری کند زنده تر وپویاتر بوده و به رشد و توسعه نزدیک تر می شود و در نتیجه به توسعه و امنیت پایدار دست می یابد چرا که باعث ایجاد استحکام های معنوی واخلاقی در جامعه می شود.
وی به فرموده دیگری از مقام معظم رهبری اشاره کرد که هر موضوعی در قالب هنر ماندگارتر می شود و جامعه هم از آن استقبال بیشتری دارد. به ویژه در موضوع های دفاع مقدس، ایثار رزمندگان، شهدای سلامت و… که رشادت و مجاهدت های بی نظیری خلق شده است.
به گفته وی فضاهای هنری هم برگرفته از این جریان می تواند فرهنگ دفاع مقدس را با بیان جذاب وجالب تری به جامعه منتقل کند.
انتهای پیام / ۳