مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد

ذخیره سازی بیش از ۲۳ میلیون متر مکعب رواناب در سازه های آبخیزداری خراسان جنوبی

نصرآبادی گفت: با کنترل بیش از 10 میلیون متر مکعب رواناب در سازه های آبخیزداری در بارندگی اوایل فروردین ماه، میزان استحصال رواناب از ابتدای سال آبی به بیش از 23 میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب در خراسان جنوبی رسید.

به گزارش خبرنگار خاورستان، نصرآبادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کنترل بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب رواناب در سازه های آبخیزداری در بارندگی اوایل فروردین ماه، میزان استحصال رواناب از ابتدای سال آبی به بیش از ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب در خراسان جنوبی رسید.
وی با اشاره به وجود یک هزار و ۹۱۸ سازه ی آبخیزداری در استان گفت: بیشترین حجم ذخیره رواناب در بارندگی های فروردین ماه در شهرستان بشرویه ۴ میلیون متر مکعب در ۱۴۰ سازه بوده است که در مجموع سال آبی در این شهرستان به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسید.
نصرآبادی وضعیت آبگیری سازه های آبخیزداری در بارندگیهای اخیر را به این شرح عنوان کرد: شهرستان طبس با استحصال یک میلیون و ۵۰۰ و زیرکوه با یک میلیون متر مکعب را جزو شهرستان های دوم و سوم در حجم استحصال بارندگی های اخیر است.
وی با اشاره به تعداد سازه های شهرستان طبس گفت: این شهرستان ۱۶۲ و شهرستان زیرکوه ۸۸ سازه دارد،که تعداد زیادی از آنها به کمک اعتبارات صندوق توسعه به بهره برداری رسیده است.
نصرآبادی ادامه داد: بارندگی های فروردین ماه امسال همچنین باعث شد ۷۵۰ هزار متر مکعب رواناب در ۳۳۱ سازه ی شهرستان بیرجند ذخیره شود.
وی درباره حجم ذخیره رواناب در دیگر شهرستان های استان اعلام کرد: در فردوس با ۱۸۴ سازه ۹۲۴ هزار متر مکعب،سرایان با ۲۳۰ سازه ۵۲۰ هزار متر مکعب ،سربیشه با ۲۱۸ سازه ۱۵۰ هزار متر مکعب و درمیان با ۱۳۷ سازه ۲۵۰ هزار متر مکعب رواناب ذخیره شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی میزان استحصال در شهرستان قاین، نهبندان و خوسف را نیز به ترتیب ۲۵۰ ،۸۰۰ و ۶۲۰ هزار متر مکعب اعلام کرد.
وی ادامه داد: هم اکنون در قاین ۶۵ سازه، نهبندان ۳۸۰ سازه و خوسف ۵۵ سازه در حال بهره برداری است.
انتهای پیام/ ۱۳۲