فجر سلیمانی/ 7

راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در بیرجند/ تصویری

راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در بیرجند و دیگر نقاط استان خراسان جنوبی برگزار شد.

عکاس: هادی لطفی