مدیر کل راهداری و حمل و قنل جاده ای خراسان جنوبی خبر داد

رسیدگی به تخلفات ۴۲ شرکت حمل و نقل و ۹۶ راننده ناوگان حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در 5 ماه اول سال جاری، 5 جلسه کمیسیون ماده 12 استانی برگزار و طی آن به تخلفات 42 شرکت حمل ونقل اعم از باری و مسافری خراسان جنوبی رسيدگی شد.

به گزارش خاورستان، به منظور نظارت بر اجراي دقيق قوانين و مقررات حمل و نقل برون شهری، جلسه كميسيون رسیدگی به تخلفات شرکت های حمل ونقل موضوع ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و همچنین جلسه كميسيون رسیدگی به تخلفات رانندگان بخش حمل و نقل جاده‌ای موضوع ماده ۱۱ دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت رانندگان حمل بار و مسافر برون شهری، طی ۵ ماه اول سال جاری برگزار و به تخلفات ۴۲ شرکت حمل ونقلی و ۹۶ راننده ناوگان حمل ونقل عمومی رسيدگي، تصمیمات لازم اتخاذ و احكام مربوطه صادر شد.
مهندس جعفر شهامت، مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به این خبر اظهار کرد: در ۵ ماه اول سال جاری، ۵ جلسه کمیسیون ماده ۱۲ استانی برگزار و طی آن به تخلفات ۴۲ شرکت حمل و نقل اعم از باری و مسافری خراسان جنوبی رسيدگی شد. همچنین در این مدت ۴ جلسه کمیسیون ماده ۱۱ استانی برگزار و طی آن به تخلفات ۹۶ راننده ناوگان حمل ونقل عمومی خراسان جنوبی رسيدگی شد.
وی درخصوص آراي صادره در اين جلسه اعلام کرد: با توجه به اختیارات تفویض شده به استان، برای شرکت های حمل ونقل بنا به نوع و مرتبه تخلف، رای تذکر کتبی، جریمه نقدی و لغو پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال صادر می‌شود؛که در این میان از ۴۲ شرکت حمل و نقلی برای ۳۴ شرکت رای جریمه نقدی، برای ۲ شرکت مسافری لغو یک ماهه پروانه فعالیت و ۲ شرکت رای تذکر کتبی صادر و تعداد ۴ شرکت نیز از تخلف تبرئه شوند.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در ادامه بیان کرد: همچنین برای رانندگانی که دارای تخلف حمل ونقلی بوده اند بنا به نوع تخلف و تکرار آن، تذکر کتبی و تعلیق یک ماهه کارت هوشمند رانندگان در نظر گرفته شد و آراء مربوطه ابلاغ شد.
شهامت ،در خصوص تخلفات انجام شده در بخش شرکت ها و رانندگان نیز عنوان کرد: تخلف عدم رعایت مقررات مربوط به تهیه ، تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت، عدم رعایت مقررات مربوط به نرخ و بلیط مسافری، عدم رعایت مقررات مهار مناسب بار، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی و …. از جمله تخلفات صورت گرفته از سوی شرکت ها بوده و تخلف جابجائی بار بدون بارنامه، عدم مهار بار مناسب، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، حمل بار اضافه بر ظرفیت خودرو و … از جمله تخلفات انجام شده ازسوی رانندگان حمل ونقل عمومی برون شهری بوده است.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای سطح خدمات قابل ارائه به کاربران بخش حمل ونقل جاده ای و رضایت آنها، افزود: این اداره کل بر فعالیت های بخش حمل ونقل جاده ای برون شهری نظارت مستمر دارد که در این راستاسامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۱۴۱ راه ارتباطی با مخاطبان این بخش ایجاد شد تا بتوانیم نظرها، پیشنهادها و شکایت های افراد را دریافت و به آن ها رسیدگی کنیم.
شایان ذکر است که تخلفات مربوط به رانندگان حمل ونقل عمومی برون شهری در کمیسیون ماده ۱۱ و شرکت‌های حمل و نقل بار و مسافر با حضور مدیر کل، نماینده صنف مربوطه، رئیس اداره حقوقی بررسی و احکام مربوطه صادر می‌شود.
شهامت در خاتمه یاد آور شد: درحال حاضر تعداد ۱۰ هزار ۴۹۹ راننده در بخش حمل ونقل کالا و مسافر داخلی و بین المللی استان فعال هستند که درصد بسیار کمی ازآنان مشمول تعریف تخلف از مقررات و قوانین می شوند و به لحاظ نظم کاری و رعایت مقررات درصد نسبی تخلفات در استان پایین است.
انتهای پیام/ ۱۳۲