رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی خبر داد

رقابت های قهرمانی بزرگسالان جام ۲ هزار شهید خراسان جنوبی

رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی گفت: رقابت های قهرمانی بزرگسالان استان جام دو هزار شهید استان با حضور تیم های بیرجند، قائن، بشرویه، سرایان، سربیشه ،درمیان، خوسف و ۲ تیم از شهرستان طبس برگزار شد.

به گزارش خاورستان، عباس سروری رئیس هیأت کشتی خراسان جنوبی گفت: رقابت های قهرمانی بزرگسالان استان جام ۲۰۰۰ شهید استان با حضور تیم های بیرجند، قائن، بشرویه، سرایان، سربیشه ،درمیان، خوسف و ۲ تیم از شهرستان طبس روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه به میزبانی شهر طبس شهر برگزار شد که در پایان تیم های سربیشه، طبس الف وقائن به ترتیب حائز رتبه اول دوم و سوم شدند.
که نتایج انفرادی این دوره به شرح ذیل می باشد:
وزن۵۷ کیلوگرم
مقام اول: سهیل منتظری سربیشه
مقام دوم: امیرحسین قوی دل بشرویه
مقام سوم: محمدرضا نورمحمدی بیرجند
وزن۶۱ کیلوگرم
مقام اول: حسین بخشی بیرجند
مقام دوم: رضا حسینی طبس الف
مقام:سوم: علی اکبر حسن پورقائن
وزن۶۵ کیلوگرم
مقام اول: مهران بابایی بیرجند
مقام دوم: جواد عیدی قائن
مقام:سوم: محمد جواد طاهریان سربیشه
وزن۷۱ کیلوگرم
مقام اول: مهدی دشتاک طبس الف
مقام دوم: رضا تیموری سربیشه
مقام:سوم: ابوالفضل حسن زاده طبس ب
وزن۷۴ کیلوگرم
مقام اول: پوریا بیک زاده سربیشه
مقام دوم: امیر صارمی طبس الف
مقام:سوم: محمدصبور قائن
وزن۷۹ کیلوگرم
مقام اول: داود زارع درمیان
مقام دوم: هادی پور محمدی سربیشه
مقام:سوم: سیدرحمان خدادپرست قائن
وزن ۸۶ کیلوگرم
مقام اول: سعید شوشتری قائن
مقام دوم: ادریس زارع درمیان
مقام:سوم: احمد جمالی مقدم بشرویه
وزن۹۲ کیلوگرم
مقام اول: علی رجب زاده سربیشه
مقام دوم: مصطفی شفاهی طبس
مقام:سوم: جلال چابک قائن
وزن ۹۷ کیلوگرم
مقام اول: عباس علی اکبری قائن
مقام دوم: علی روحانی سربیشه
مقام:سوم: علی اکبر میراب زاده طبس
وزن ۱۲۵ کیلوگرم
مقام اول: محتبی شفاهی طبس الف
مقام دوم: علیرضا محمودیان طبس ب
مقام:سوم: محمود زارعی سربیشه
مسابقات خردسالان و نوحوانان(تشویقی جهت ایجاد انگیزه رده سنی پایه)
رده سنی خردسالان
وزن ۳۲ کیلوگرم
مقام اول: مبین گلکاری بیرحند
مقام دوم: محمد شاهدی قائن
مقام:سوم: مهدی هاشمی سربیشه
وزن۳۵ کیلوگرم
مقام اول: مهدی سعادتی سربیشه
مقام دوم: یزدان یاوری قائن
مقام:سوم: حمیدرضا عباسی طبس الف
رده سنی نوجوانان
وزن۵۲ کیلوگرم
مقام اول: محمد صالحدیعقوبی طبس الف
مقام دوم: مرتضی غلامی سربیشه
وزن ۶۰ کیلوگرم
مقام اول: هاشم زنگویی خوسف
مقام دوم: علیرضا عباسی طبس الف
مقام:سوم: امین گلکاری بیرجتد
رده بندی تیمی مسابقات:
مقام اول: سربیشه ۱۶۵
مقام دوم: طبس الف۱۵۳
مقام سوم: قائن۱۴۶
مقام چهارم: بیرجند ۹۵
انتهای پیام/۱۳۶