روزنامه حامی دولت: سوئیفت برخلاف گفته مسئولان باز نیست!

به نظر می رسد بخشی از این یادداشت و اعتراف به بسته بودن سوئیفت از دید سردبیر شرق پنهان مانده است.

به گزارش خاورستان، روزنامه اصلاح طلب و حامی دولت شرق در شماره روز شنبه مورخ ۲۵ فروردین ۹۵ در یادداشتی با عنوان «دزدهای رهاشده در فرانسه» به قلم نعمت احمدی به تحلیل شرایط حاکم بر اروپا و به طور خاص فرانسه بعد از حملات تروریستی پرداخته است.

نگارنده مطلب شرق که بر حسب گفته هایش زیاد سفرهای خارجی می رود از علاقه وافر خود به فرانسه سخن می گوید؛ در بخشی از این یادداشت که به نظر می رسد از دید سردبیر شرق پنهان مانده؛ نویسنده که البته زیاد هم در این روزنامه مطلب می نویسد و قرابت فکری قابل توجهی نیز با شرقی ها و دیگر حامیان دولت دارد، به باز نبودن سوئیف اعتراف می کند؛ به این بخش از یادداشت توجه کنید:

«لازم به توضیح است من شخصا «کردیت‌کارت» دارم و در سفرهایم هزینه سفر را به این کارت واریز می‌کنم. عیب بزرگی که امروزه گریبان ما را گرفته است، بسته بودن سوییفتی بود که گرچه مسئولان بانکی گفته‌اند باز شده اما حداقل من نتوانستم از آن استفاده کنم.»

اگرچه مشکل سوئیفت موضوع مبرهنی است که فارغ از این نوشته نیز بارها مورد اشاره منتقدان قرار گرفته است اما به نظر می رسد این اعتراف آقای نویسنده که بنا به گفته خودش اهل سفرهای خارجی و استفاده از این امکان است برای حامیان دولت از جمله روزنامه شرق قابل استناد باشد.
منبع:خبرگزاری بسیج