رژه خودرویی موتوری به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی/ تصویری

صبح امروز رژه خودرویی موتوری به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی انجام شد.

عکاس محمدرضا سلطانپور