مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی:

ساخت باند دوم ۱۴ محور خراسان جنوبی در دست اجرا است

داعی گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی ساخت باند دوم در ۱۴ محور استان در دست اجرا است و ۴۹ کیلومتر مسیر بزرگراهی آماده آسفالت شده است.

به گزارش خاورستان، وحید داعی در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به عملیات دوبانده سازی محور بیرجند – زاهدان اظهار کرد: این محور به طول ۲۴۱ کیلومتر بوده که ۱۲۳ کیلومتر آن در دست اجرا است.
وی گفت: تاکنون ۷۵ کیلومتر از این محور آسفالت شده و در سال‌های ۹۳ تا ۹۸ نیز ۳۷ کیلومتر افتتاح شده و زیر بار ترافیک رفته است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه در برنامه امسال ۳۰ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری می‌رسد افزود: از ابتدای امسال ۲ کیلومتر افتتاح شده و پیشرفت فیزیکی آن تاکنون ۳۵ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه هشت کیلومتر از محور بیرجند – زاهدان آماده آسفالت است اظهار کرد: پنج هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح در دست اجرا نیاز است.
داعی دوبانده سازی محور بیرجند – قاین – گناباد را از دیگر پروژه‌های در دست اجرا برشمرد و گفت: این محور به طول ۱۷۳ کیلومتر بوده که ۴۸ کیلومتر آن هم اکنون در دست اجرا است.
وی افزود: تاکنون ۱۱۹.۵ کیلومتر از این محور آسفالت و برای سال جاری نیز بهره‌برداری ۴۸ کیلومتر برنامه‌ریزی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵۷ کیلومتر از این محور در سال‌های ۹۳ تا ۹۸ افتتاح شده است گفت: امسال نیز ۶ کیلومتر افتتاح شد و پیشرفت فیزیکی کل محور تاکنون ۸۴ درصد بوده است.
وی بیان کرد: ۱۵ کیلومتر دیگر آماده آسفالت است و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح در دست اجرا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
داعی با اشاره به عملیات دوبانده شدن محور دیهوک – فردوس و بجستان عنوان کرد: این محور به طول ۱۵۱ کیلومتر بوده که تاکنون ۱۰۱ کیلومتر آن آسفالت شده و ۵۰ کیلومتر در دست اجرا است.
وی گفت: بهره‌برداری از ۲۲ کیلومتر این محور جزو برنامه‌های سال جاری بوده و پیشرفت فیزیکی آن از ابتدا تاکنون ۷۳ درصد است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یک کیلومتر از این محور آماده آسفالت شده است گفت: هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل طول در دست اجرا اعتبار مورد نیاز است.
وی به اجرای باند دوم محور دیهوک – راور اشاره کرد و گفت: این محور نیز به طول ۲۰۵ کیلومتر بوده که ۱۰۳ کیلومتر آن آسفالت شده و ۶۷ کیلومتر آن در دست اجرا است.
داعی با اشاره به افتتاح ۱۰۳ کیلومتر باند دوم در این محور عنوان کرد: امسال نیز بهره‌برداری از ۳۰ کیلومتر باند دوم در این محور برنامه‌ریزی شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون عملیات دوبانده شدن محور دیهوک – راور ۶۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اظهار کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طول در دست اجرای این محور سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی همچنین از دوبانده شدن محور طبس – خور – نایین به طول ۱۶۰ کیلومتر نام برد و گفت: با آسفالت ۱۸ کیلومتر این محور، ۳۴ کیلومتر دیگر در دست اجرا است که امسال باید به بهره‌برداری برسد.
وی با اشاره به پیشرفت ۲۳ درصدی دوبانده شدن این محور افزود: هفت کیلومتر نیز آماده آسفالت بوده و برای تکمیل طول در دست اجرا چهار هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
داعی یکی دیگر از پروژه‌های در دست اجرا را احداث باند دوم سه راهی روم – آفریز – سرایان – فردوس عنوان کرد و گفت: این محور نیز به طول ۱۲۵ کیلومتر تاکنون ۳۶ کیلومتر آن آسفالت شده و ۵۱ کیلومتر هم در دست اجرا است که پیش بینی می‌شود هفت کیلومتر آن برای سال جاری به بهره‌برداری برسد.
وی بیان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه تاکنون ۳۳ درصد بوده و سه کیلومتر دیگر آماده آسفالت است که ۲ هزار و ۵۸۷ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح نیاز داریم.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای باند دوم محور سه راهی حوض رباط – حاجی آباد – یزدان گفت: این محور به طول ۱۳۸ کیلومتر بوده که تاکنون ۵۲ کیلومتر آن آسفالت شده و ۲۵ کیلومتر دیگر در دست اجرا است که تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
وی افزود: پیشرفت فیزیکی این محور تاکنون ۵۰ درصد بوده و ۲ هزار و ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طول در دست اجرا نیاز است.
داعی همچنین با اشاره به اجرای باند دوم محور قاین – سه راهی حوض رباط – کال شور گفت: این محور با ۹۰ کیلومتر طول تاکنون ۱۹ کیلومتر آسفالت شده و ۳۷ کیلومتر در دست اجرا است که ۱۲ کیلومتر آن تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.
وی با اشاره به پیشرفت ۲۴ درصدی پروژه تا آبان ماه جاری عنوان کرد: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طول در دست اجرا هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی دوبانده شدن محور اسدیه – بیرجند را از دیگر پروژه‌های عمرانی در حوزه راه برشمرد و گفت: این محور به طول ۸۰ کیلومتر بوده که تاکنون ۱۹ کیلومتر آن آسفالت شده و هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اتمام آن نیاز است.
وی با اشاره به لزوم دوبانده شدن ۱۵۵ کیلومتر در محور طبس – یزد اظهار کرد: از این میزان تاکنون هشت کیلومتر آسفالت شده و ۳۱ کیلومتر در دست اجرا است.
داعی افزود: امسال ۶ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری می‌رسد و اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طول در دست اجرا چهار هزار و ۴۰۱ میلیارد ریال است.
وی همچنین به دوباند شدن محور خوسف – سه راهی راهداران اشاره کرد و گفت: از ۱۶۷ کیلومتر این محور تاکنون ۳۹ کیلومتر باند دوم آسفالت شده و ۲۰ کیلومتر دیگر در دست اجرا است که تا پایان امسال هفت کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به پیشرفت ۲۵ درصدی پروژه از ابتدا تاکنون گفت: سه کیلومتر از این محور آماده آسفالت شده و سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طول در دست اجرا نیاز است.
وی اجرای باند دوم محور سربیشه – درح – ماهیرود – میل ۷۳ را از دیگر پروژه‌های عمرانی حوزه راه برشمرد و گفت: این محور ۱۳۵ کیلومتر بوده که سه کیلومتر آن تاکنون آسفالت شده و ۵۳ کیلومتر هم در دست اجرا است که تا پایان سال ۴۸ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد.
داعی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی پروژه تا آبان ماه جاری عنوان کرد: برای تکمیل طول در دست اجرا ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی به اجرای عملیات باند دوم در محور طبس – دیهوک اشاره کرد و گفت: طول این محور ۸۵ کیلومتر بوده که ۲۰ کیلومتر آن در دست اجرا است و تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه سه کیلومتر از محور طبس – دیهوک آماده آسفالت است گفت: برای تکمیل طول در دست اجرا هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.
وی تکمیل باند دوم محور زابل – نهبندان را از دیگر پروژه‌های عمرانی استان ذکر کرد و گفت: این محور نیز به طول ۸۵ کیلومتر تاکنون پنج کیلومتر آن آسفالت شده و ۲۶ کیلومتر هم در دست اجرا است.
داعی با بیان اینکه تا پایان سال ۶ کیلومتر از این محور به بهره‌برداری می‌رسد گفت: سه کیلومتر اکنون آماده آسفالت شده و ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طول در دست اجرا نیاز است.
وی گفت: در دولت تدبیر و امید بیش از ۳۶۶ کیلومتر باند دوم در استان خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسیده است که رشد ۱۴۱ درصدی نسبت به دوره قبل دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: طول راه‌های استان خراسان جنوبی بیش از ۱۷ هزار کیلومتر است که ۱۱ هزار کیلومتر آن راه روستایی است و حدود ۲ هزار کیلومتر راه شریانی (معادل پنج درصد) و ۹۲۲ کیلومتر راه ترانزیت در استان وجود دارد.
وی بیان کرد: خراسان جنوبی ششمین استان از نظر طول راه‌ها در کشور است یعنی پنج درصد راه‌های کشور در این استان قرار دارد.
انتهای پیام/۴