معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی:

سازمان آموزش فنی و حرفه ای توانسته خلاء آموزش‌های غیر استاندارد را در کشور پر کند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: وجود سازمان آموزش فنی و حرفه ای توانسته، خلاء آموزش های غیر استاندارد در کشور را پر کند و قطعا باید برای نسل جوان خود طوری برنامه ریزی کنیم که دانشگاه ها این احساس را کنند که اگر وارد دانشگاه می‌شوند باید در کنار آن حرفه ای را آموزش بییند.

به گزارش خاورستان،سید مجتبی علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی به همراه مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان صبح امروز از کارگاههای آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای برادران بیرجند، نمایشگاه مهارت و اشتغال و مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران بیرجند از نزدیک بازدید و در جریان آموزش ها قرار گرفت.
علوی مقدم در حاشیه بازدید از مرکز فنی و حرفه ای برادران در بیرجند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آموزشگاههای فنی و حرفه ای دانشگاههای علم و عمل اند که در کنار حرفه آموزی در عمل هم همان را در اجرا می بینند و نقش و ارزش بسیار مهمی در اشتغال و آموزش نسل جوان دارد،اظهار کرد: امروز نسل جوان ما اگر با کارهای فنی و حرفه ای آشنا شود و این همت را داشته باشد که در فضا کاری ورود پیدا کند می‌تواند دربرنامه های زندگی خود موفق شود.
وی افزود: امروز آموزش فنی و حرفه ای در کشور و به خصوص استان هم از مدیریت خوبی برخوردار است و هم فضای مناسب و مدیریت خوبی دارد و برای افرادی که به آنجا مراجعه می‌کنند انگیزه ایجاد می کند و نقش مهمی دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه با شرایطی که در حال حاضر در کشور وجود دارد امید است بتوانیم با شدت بیشتری جوانان خودمان را با فضای آموزشی فنی و حرفه ای آشنا کنیم، گفت: فنی و حرفه ای باید ازهم اکنون این آمادگی را داشته باشد که برنامه هایی که با نیازسنجی در استان انجام می‌گیرد این مرکز از نظر نیروی ماهر پاسخگویی کند.
علوی مقدم عنوان کرد: این مرکز از نظر استاندارد، آموزش، نظافت و توجه به مسائل ایمنی در سطح بسیار خوبی ارزیابی می‌شود و امید است در ارائه خدمات به مردم موفق باشند.
وی با بیان اینکه ظرفیت دستگاه‌های دولتی در ایران در حال حاضر فراتر از آنچه که دردنیا لحاظ می‌شود است، اظهار کرد: باید این فکر و ایده و عینک ورود به دستگاههای دولتی را از چشمانمان برداریم و فضا به سمتی برود که افراد با حرفه آموزی به سمت بازار و رقابت بروند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی افزود: امروز باید اشتغال را در خارج از سیستم دولتی برنامه ریزی کرد و ظرفیت های خالی که در سطح کشور و استان در زمینه های آزاد وجود دارد را از نظر نیروی انسانی ماهرتامین کرد.
علوی مقدم گفت: بخش‌های مختلف خدماتی در استان وجود دارد که با کمبود نیروی ماهر روبرو است و اکثرا نیروی انسانی آنها در فضاهای خدماتی به صورت سنتی آموزش دیدند و این نیروهای فنی و حرفه ای می‌توانند به کمک آن بخش ها بیایند و به توسعه استان کمک کنند.
وی با بیان اینکه وجود سازمان آموزش فنی و حرفه ای توانسته، خلاء آموزش های غیر استاندارد در کشور را پر کند، افزود: قطعا باید برای نسل جوان خود طوری برنامه ریزی کنیم که دانشگاه ها این احساس را کنند که اگر وارد دانشگاه می‌شوند باید در کنار آن حرفه ای را آموزش بییند و از ورود به دانشگاه تکلیف خودشان را برای برنامه آینده شان و ارائه خدمت در ادامه کار و زندگی شان در بخش خصوصی برنامه ریزی کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه قطعا فضاهای دولتی توسعه ای را نخواهد داشت، گفت: نیروی انسانی و بدنه دولت باید کوچکتر از شرایط موجود شود و بخش زیادی از پرداختی های دولت الان معطوف به هزینه های جاری است در صورتی که اصلا این وضعیت خوبی نبوده و باید به سمت آموزش در فنی و حرفه ای و ورود به بازار کار به صورت بخش خصوصی تلاش کنیم.
انتهای پیام/۱۲۷