سخنان صریح فرزند شهید قنوتی در قاین از مهره های سوخته برجام تا افتضاحات پسابرجام

حجت الاسلام محسن قنوتی گفت:آمریکا به شما راه توفیق را نشان داد اما این راه خدا نبود کاری که اسرائیل ورژیم صهیونیستی انجام میداد وتک تک دانشمندان هسته ای مارا با آموزش نظامی وطرح های تاکتیکی عجیب می گرفت امروز شما با دستان خوددرداخل کشوردانشمندان را بیکارکردید.

به گزارش خاورستان به نقل از نسیم قاین ، محسن شریف قنوتی از وعاظ تهران وفرزند شهید قنوتی در مراسم یادواره شهدای مدافع حرم در مسجد چهارطرح قاین گفت: در زمان قبل انقلاب ما ۳منبری حماسی دردوران طاغوت داشتیم که یکی از آنها نواب صفوی بود که حتی راه رفتنش هم منبر بود ودیگری عبدالحسین واحدی است که برروی دسته منبر می ایستاد ودرقم سخنرانی حماسی می کرد وسومی هم شریف قنوتی است که دائما مسجدی ها ازاو ناراحت بودند که بی پروا درمنبر سخن می گفت وبه عنوان مثال درسال۴۳برروی منبر داد می زدافرادی که پول داده اند رسانه امام خمینی رسیده است ویا زمانی که منزل امام(ع) در سال۴۳محاصره شده بود برروی منبر داد زد که مردم دیدیدآنچه درباره پهلوی گفتم اتفاق افتاد وامروز منزل حسین زمان ما درمحاصره است.
وی افزود:این شهید بزرگوار درسال ۵۷ودر سال های جنگ نیز همین طور بود واز ولایت دفاع می کرد وامروز وظیفه داریم که رهرو راه شهیدان باشیم.
حجت الاسلام قنوتی ادامه داد:با اینکه شاه از مملکت رفته بود اما هنوز فرهنگمان شاهنشاهی بود ودیدگاه ما همان بود وشهادت برای ما جانیفتاده بود ودرخرمشهرشیخ شریف خرمشهر را کربلا کردو در خرمشهر فریاد می زد اگر امام حسین (ع)،علی اکبرداده است امام خمینی ،آقا سیدمصطفی داده است وراه همان است وتفاوت این است که شمشیرها دردست شما تبدیل به تفنگ ها شده است.
حجت الاسلام قنوتی درادامه صحبت هایش با اشاره به برخی از مسائل اظهارداشت:برخی به ما می گویند ،چیزی نگویید مگر می شود که چیزی نگوییم وحرف نزنیم وقتی امام خامنه ای در کنار ضریح امام رضا فریاد میزند که شما اصراردارید که مذاکره کنید من خوش بین نیستم.
وی در ادامه گفت : مگر شاه با آمریکا مذاکره نکرد ونوکرش نبود وتا کمر برایشان خم نمی شدمگر کدخدا وارباب نبودند اخرش با شاه چه کردند همین روزها کلیپ پسران شما که مهره های سوخته ای شده اند گوشی های مارا پرکرده است وفلانی در آمریکا افشا کرده است پسر فلان آیت الله ،کدام آیت الله او برای خودش فقط آیت الله است وبرای ما آیت الله نیست .آیت اللهی که فقط لفظ آن ولباسش رابرده باشد ومقابل ولایت بایستدآیت الله است؟
پسرشهید قنوتی با اشاره به سخنان معمرقزاقی گفت:معمرگفته است ملت ایران وکره شمالی ازسرنوشت ملت لیبی عبرت بگیرد وخودش توضیح می دهد اول هسته ای را ازمن گرفتند بازگفتند موشک هاراباید ازبین ببری ومن این کارراهم کردم چون درفشار اقتصادی بودم.
وی افزود:همین دردی که ما امروز با آن روبه روهستیم ما ممکن است ۲۰تا۳۰درصد تحریم ها به ما فشار بیاورد وماهم از نظر اقتصادی مریض هستیم ومرض داخلی است.
حجت الاسلام قنوتی گفت : درحالی که جوانان ما ۳ماه مرخصی نرفتند وروز ها روزه دار وشب ها در کنارلابراتوارهانماز شب خواندند وخداوند کمک کرد که کیک زرد تولید کردند ودانش ما هم دانش داخلی بود واز خارج هم وارد نکرده بودند را از کار بیکار می کنید پس مرض اقتصادی ما داخلی است
قنوتی افزود : شما به این کارخانه ها وکارگاهها برسید بعد ببینید چه قدر جوان بیکار دارید؟!! فلانی درتلویزیون می گوید مابرای اینها کاریابی می کنیم وخودشان هم گفته اند کاریابی کنید آیا اینها بروند با این مغز متفکر هسته ای ماشین شویی کنندیا آبدارچی شهرداری ورفتگرشوند؟؟؟
حجت الاسلام قنوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان رهبری گفت:چراباید آقا درعید نوروز درجمع چندمیلیون نفرکه به عشق امام رضا (ع)ورهبری آمده اند که سخنانشان را آویزه گوش کنند وشماها آنقدر آقارادرفشار قراداده اید که آنجا هم بگویند بعد برجام شما اعلام کنید . چه شده است؟؟
وی افزود:برجام ۱تمام شد وشما در اینکه هسته ای مارا نابود کردید موفق بودید .ما منکر این نیستیم ومدالتان را ازآمریکا گرفتید وشمادراینکه خون شهدای هسته ای را نابود وپایمال کردید موفق بودید مگر ما منکر این هستیم ؟؟آمریکا به شما راه توفیق را نشان داد اما این راه خدا نبود کاری که اسرائیل ورژیم صهیونیستی انجام میداد وتک تک دانشمندان هسته ای مارا با آموزش نظامی وطرح های تاکتیکی عجیب می گرفت امروز شما با دستان خوددرداخل کشوردانشمندان مارا بیکارکردید. درجامعه ای که درحال حاضر اوضاع کارخراب است دانشمندان چه کنند واین بزرگترین توفیقی بود که آمریکا برای شما ایجاد کرد اما ازنظرمااین شکست بود.
قنوتی درادامه سخنانش می گوید:در دوران آن سیدی که نه دین دارد ونه قرآن را قبول داردو ۸سال برما حکومت کرد وآقا دم برنیاورد واز دولت وی هم حمایت کرد وحال شما می گویید چرابه این سید روحانی وآیت الله زاده که۸سال رئیس جمهوری بود بی دین می گویدومن این را نمی گویم خودش گفت که اگر آزادی در مقابل دین قراربگیردآنچه که باید کنار رود دین است .
وی افزود : مردم قبل از اسلام چه وضعی داشتند واین آزادی را قرآن واسلام برای جامعه بشریت آورده است .دیگرانی که دم از حقوق بشر وآزادی میزنند وآزادی که ما امروز به برکت خون شهدا ورهبریت امام راحل وبارهبریت حکیمانه امام مسلمین الان داریم جز از دین اسلام وقرآن است؟
وی در ادامه گفت : همین سید شما که می گوییم اعتقاد به قرآن ندارد حرف ما نیست.خودش گفت این قرآن اززندگی قبیله ای آمده است یا ماباید زندگی مان را قبیله ای کنیم یا قرآن را کنار بگذاریم واین حرف من نیست. من نمی گویم بی دین ،خودت گفتی من بی دین هستم وآزادی تقدم بر دین دارد. حال چرا عده ا ی درلباس خود ما می گویندچرابرعلیه این سید حرف می زنید وعده ای می گویند چرا این آقا را زیرسوال می برید ؟؟؟
حجت الاسلام قنوتی افزود : درنماز جماعت اگر جلوتر از امام جماعت تکبیر بگوییدنمازباطل است یا ارکان نماز را جلوتر از امام جماعت انجام دهیدبه فتوای برخی فقها نماز باطل است . وقتی یک نماز ساده را پشت سر یک امام جماعت معمولی می خواهید اقتدا کنید باید ارکان نماز را با امام جماعت به جا بیاورید بعد چه طور درنظام جمهوری اسلامی که سرنوشت میلیون ها انسان به دست شماست وپیروی از ولایت نمی کنید وبعد می گویید ازاین افراد حمایت کنید .
حجت الاسلام قنوتی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوعات روز کشور وموضوع برجام اظهارداشت:هسته ای مارا گرفتید چرا درآن بتون می ریزید ۴دوربین می گذاشتید وارباب کدخدا هم می دید که همه چیز را تعطیل کرده ایم واین همه تصاویرمگراین دردوران آن سید نبود وحال هم همین طور. چرا قلب هسته ای را بیرون کشیده اید که امام مسلمین بگوید خسارت محض.
وی افزود : مانگران بیرون نیستیم هم خودمان فدایی هستیم وهم دوستان وهم ارتش مقتدروسپاه ما دربیرون می جنگد ومبارزه می کند وشهید میدهد اینهایی که رفته اند غالبا بازنشسته بوده اند ووظیفه رفتن هم به کشورهای دیگر برای دفاع را نداشته اند واکثرا جانباز هستند حاج قاسم سلیمانی را ببینید اینها می گویند انجام وظیفه تمام نشده است .
فرزند شهید قنوتی گفت : مانگران عراق وسوریه نیستیم ما نگران تنها بودن ولی فقیه درداخل هستیم مانگران مظلومیت امام مسلمین درداخل هستیم.
وی بااشاره به خیانت های بنی صدر که حتی امام هم گفته بودند که مردم خود خواهند فهمید که بنی صدرچه خیانتی به مردم ایران کرده است وچه کاره است گفت:درحال حاضرهم ملت ایران هم فهمیده اند وبه زودی بیشتر از این می فهمند که درلباس مقدس روحانیت چه طورتیشه به ریشه اسلام میزنید.
وی در ادامه گفت : رهبر می گوید برجام خسارت محض بود اینها می گویند برجام ۲و۳هم داریم . معمرقزاقی می گوید ایرانی ها از زندگی ما عبرت بگیرید وبرخی هرچه از حلقومشان درمی آید که فردا روز مذاکره است وروز موشک نیست . حال یک شیری که دندان هایش را بکشند وبچه هم با دم این شیر بازی کند چه کسی از این شیر می ترسد ؟دندان این شیر موشکهاست وقتی اقا به بوش پیام دادن که دوران بزن ودر رو تمام شدهرجابزنید و با هرچیز بزنید باهمان می زنیم .
حجت الاسلام قنوتی افزود : بدانید وآگاه باشید۷دقیقه طول می کشد که کلاهک هسته ای اسرائیل به ما برسد اگرچه ما موشک هسته ای نداریم اما شهاب های ۱و۲و۳ووالفجر که دانشمندان پیروولایت آنها راساخته اندوآمادگی را درهمه شهرها ایجاد کرده اند واعلام شده است که این تجهیزات در همه شهرها هست راداریم. درغزه وفلسطین ولبنان ودرسوریه وبسیاری از جاهای دیگر هم موشک داریم وفاصله پرتاب این موشک تا کلاهک هسته ای تل اویو۳۰ثانیه است یعنی ۶دقیقه و۳۰ثانیه زودتر از زمان موشک هسته ای دشمن روی هواست . امروز اگر رئیس جمهور اسرائیل می گوید خمینی پشت درهای ما خیمه زده هست همین است .
وی در ادامه افزود : فرزندان شهدا الان شخصیت های متعددی در جامعه دارند ویتیم بزرگ شده اند وآقازاده هستند اما نه آقازاده ای که سرمایه ملی ومادی ملت را بلعیده باشد بلکه فرزندان شهدا سرمایه معنوی دارند واین بالاترین آبروبرای فرزندان شهداست.
فرزند شهید قنوتی ادامه داد : به خواهران هم بارها گفته ام که دشمن از حجاب بیشتر می ترسد تا خون شهدا وچه قدر دشمن دراین زمینه سرمایه گذاری می کند؟
وی درپایان سخنان خود گفت:اگر درآن زمان پدرم در جلوی عراقیها فریاد زد حسین زمان خمینی است امروزمن به عنوان فرزند شهید فریادمی زنم حسین زمان خامنه ای است
وی گفت: شیخ شریف ها واسکندری ها وشهدای مدافع حرم وشهدای ۸سال دفاع مقدس ومنتظران شهادت که سرسپرده ولایت هستند بدانندکه پادر میدان مبارزه گذاشتن، سرسپردن درراه امام مسلمین که همان سرسپردن در راه حسین بن علی واهل بیت وقرآن ورسول وکلمه الله است، می باشد.