سرنوشت یک میلیارد یورو برداشتی از صندوق توسعه برای مقابله با کرونا چه شد؟

بانک مرکزی تا تاریخ 5 تیرماه برای مقابله با بیماری کرونا، حدود 866.3 میلیون یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن به مبلغ 19.9 هزار میلیارد تومان را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمود.

به گزارش خاورستان، متعاقب موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت به منظور برداشت مبلغ یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی جهت مقابله با بیماری منحوس کرونا و شروع برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و واریز معادل ریالی آن به حساب دستگاههای اجرایی ذیربط و با عنایت به اهداف تعیین شده برای مبلغ برداشت شده، حصول اطمینان از هزینه کرد صحیح و منطبق با اهداف تعیین شده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط، نظارت مستمر مالی بر این تصمیمات و پرداختها را ضروری میسازد.
براساس گزارش دیوان محاسبات، بانک مرکزی تا تاریخ ۵ تیرماه امسال، مبلغ ۸۶۶٫۳۶۹٫۵۱۵ یورو از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و معادل ریالی آن به مبلغ ۱۹۹٫۴۰۳ میلیارد ریال را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمود. با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۹۶٫۷۵۳ میلیارد ریال (شامل ۱۵۲٫۵۶۳ میلیارد ریال بابت هزینه های جاری، شامل تأمین دارو و واکسن، تأمین لوازم حفاظت فردی بخشهای بهداشت و درمان، تأمین کیت‌های آزمایشگاهی شناسایی کرونا، پاداش پرسنل درگیر بخش بهداشت و درمان، پرداخت بیمه بیکاری به کارگرانی که در نتیجه تأثیرات کرونا، شغل خود را از دست داده اند، خرید ملزومات مصرفی و مواد ضدعفونی کننده و مبلغ ۴۴٫۱۹۰ میلیارد ریال نیز جهت پرداخت هزینه‌های تملک داراییهای سرمایه ای شامل احداث، تکمیل و توسعه بیمارستانها، در وجه دستگاه‌های اجرایی ذیربط)، پرداخت و مبلغ ۲٫۶۵۰ میلیارد ریال نیز تا تاریخ تهیه گزارش (اواسط تیرماه)، نزد خزانه داری کل کشور باقیمانده که متعاقباً و بر اساس تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت خواهد شد.
عمده پرداخت‌های انجام شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی استانها شامل؛ پرداختهای تشویقی پرسنل بهداشت و درمان، خرید تجهیزات بهداشتی و درمانی، خرید تجهیزات بیمارستانی، بکارگیری نیروی انسانی، خرید دارو و … میباشد.
منبع: فارس
انتهای پیام/۷