سریال ادامه‌دار تزریق خارج از سهمیه واکسن کرونا در خراسان جنوبی/ فیلم

شنیده شده تزریق خارج از سهمیه واکسن کرونا که ابتدا توسط یکی از شهرداران انجام شد، توسط برخی دیگر از افراد نیز در خراسان جنوبی انجام شده است.