سری سوم عکس نوشت/ “خواهر خواندگی بیرجند” با جمهوری چک

سری سوم عکس نوشت های خاورستان TV با محوریت موضوعات استانی و کشوری تولید و منتشر شد.