رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی خراسان جنوبی :

سنجش بیش از ۱٠ هزار نوآموز در خراسان جنوبی

بااطمینان گفت: ۱٠ هزار و ۳۹۷ نوآموز از زمان آغاز طرح سنجش تاکنون در خراسان جنوبی مورد سنجش قرار گرفته اند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، بااطمینان رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی خراسان جنوبی با اشاره به این که از زمان آغاز طرح سنجش ۱۰ هزار و ۳۹۷ نوآموز در استان سنجش شده اند، گفت: قرار است تا پایان مرداد ، سنجش ۱۴ هزار و ۶٠٠ نوآموز در سطح استان انجام شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۶ پایگاه اولیه و ۲ پایگاه تخصصی سنجش در استان در حال فعالیت هستند، افزود: ۴ پایگاه در مرکز استان سنجش نوآموزان را انجام می‌دهند.
با اطمینان با بیان اینکه امسال هزینه سنجش اولیه نوآموزان ۵٠ هزار تومان است، گفت: در صورت ارجاع نوآموز به پایگاه‌های تخصصی سنجش، هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنائی استان با اشاره به اینکه عوامل اجرایی این طرح ۱۳۰ تا ۱۵۰ نفر هستند، گفت: پیش بینی می‌شود سنجش حدود ۲۲ هزار و ۵۰۰ نوآموز تا پایان طرح انجام شود.
انتهای پیام/۷