سیاه پوش کردن مساجد بیرجند در آستانه محرم/ تصویری

در آستانه ماه محرم الحرام مساجد شهر بیرجند سیاه پوش شد.

عکاس: هادی لطفی