با پیگیری های دیوان محاسبات استان کرمانشاه؛

سیلوی بتنی ۵۰۰۰ تنی شهرستان سنقر و کلیایی به بیت المال بازگشت

دیوان محاسبات استان کرمانشاه با هدف اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور حفاظت از بیت المال، قرارداد واگذاری سیلوی سنقر را که با تخلفات متعدد در تضییع حقوق بیت المال، فقدان اعتبار قیمت پایه، نحوه واگذاری و... بوده است، حسابرسی و با کمک دستگاه قضا موفق به بازگشت این سیلو به بیت المال شد.

به گزارش خاورستان به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات استان کرمانشاه با هدف اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور حفاظت از بیت المال، همچنین در راستای بررسی عدم تحقق اهداف واگذاری ها مطابق با سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی، قرارداد واگذاری سیلوی سنقر را که با تخلفات متعدد در تضییع حقوق بیت المال، فقدان اعتبار قیمت پایه، نحوه واگذاری و… بوده است، حسابرسی و با کمک دستگاه قضا موفق به بازگشت این سیلو به بیت المال شد.
طبق این حسابرسی ها، ارزش عرصه و اعیان سیلو سنقر به انضمام ارزش تجهیزات موجود در محل حدود ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است در حالی که این سیلو با عرصه کل ۲۰ هزار متر مربع با قیمت پایه حدود ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و با شرایط ۱۵٪ نقد و مابقی با اقساط ۱۲ ماهه طی ۶ سال به مزایده گذاشته شده و با مبلغ پیشنهادی حدود ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان واگذار شده است.
به دلیل تفاوت فاحش در قیمت واگذاری سیلوی سنقر با ارزش واقعی آن، گزارش این تخلف به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال و با پیگیری های دیوان محاسبات، شعبه ۲۱ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، حکم به فسخ رای صادره از سوی هیات داوری و تایید و تنفیذ فسخ قرارداد واگذاری سیلوی سنقر داد.
انتهای پیام/۴